Vägen till politikernas hjärtan

TJÖRN En biblioteksplan är inte bara ett dokument som pekar ut riktningen för verksamheten. Den kan även ses som ett led i att medvetandegöra politiker om vad bibliotek är. På Tjörn har planarbetet gett näring i den politiska myllan. Men det finns alltid fler frön att så.

Bild på Benita_Nilsson

Engagerad För att en biblioteksplan ska bli ett aktivt dokument krävs många gånger ett politiskt engagemang. Benita Nilsson är ordförande i kultur- och fritidsförvaltningen och tycker det är viktigt med en bred politisk förståelse inte minst när kommunens budget ska klubbas. Foto: Fredrik Svedemyr

– Vad vi gör i största allmänhet är att vi tar fram planer och strategier för de olika områdena. Det blir lätt att följa upp, diskutera och se att det blir resultat. Det gör vi för biblioteket och barn och ungdomskultur, turism och nu håller vi på med en övergripande kulturstrategi. Har man börjat jobba på det sättet kan man inte vara utan det, säger Benita Nilsson ordförande i Tjörns kultur- och fritidsnämnd.

Den nuvarande biblioteksplanen tog kulturnämnden 2009 och skickade även den vidare till kommunfullmäktige samma år. Att planen tas i kommunens högsta beslutande församling är enligt Benita Nilsson viktigt för att skapa en djupare förankring för biblioteksfrågorna.

– Det är en statusgrej. När planen tas i fullmäktige blir det ett dokument som fler läser och de besluten ifrågasätter man inte i efterhand, säger hon.

Komma nära

Även om biblioteksplanen har skapats i dialog med tjänstemän och andra aktörer i kommunen, ser Benita Nilsson gärna att arbetet med biblioteksplanen framöver får ett djupare politiskt engagemang.

– För den kulturstrategi som kommer sitter vi nu i första omgången med kulturföreningar. Men sedan både med tjänstemän och politiker på tvärs. Man sitter i workshops och tar upp frågor som: Vilka kulturresurser ser du som viktiga på Tjörn? Vad vill du utveckla? Det är ett sätt att ta in frågorna i själen. Nu kanske det inte är så kontroversiellt med biblioteket och man har alltid försvarare av biblioteket. Men ju närmre själen på politikerna man kommer, desto lättare är det att få dem engagerade på allvar, säger Benita Nilsson.

Bredare förståelse

Bibliotekschef Ann Marberg har varit på kultur- och fritidsnämndens sammanträden och berättat om verksamheten. Här finns också ett engagemang. Men Benita Nilsson ser samtidigt ett behov av att skapa en bredare politisk förståelse kring bibliotekets roll och funktion i lokalsamhället.

– Man kanske skulle ha fler dagar där man når andra politiker. Jag tror det är viktigt att ha alla med. Den stående punkten är då man ska ta budget. Kan man tala för varan och ha folk som förstår det här med bibliotek, så är det lättare. Det är inte alla politiker som förstår det, säger hon vidare och framhäver samtidigt fördelen med att ha biblioteket i kommunhuset.

– Det är bra att biblioteket ligger i huset. Folk går ju hela tiden förbi. Man kan nog strategiskt tänka hur man ännu mer kan nå in i politikernas hjärtan. Om det exempelvis är samhällsbyggnadsnämnden som har sammanträde, kanske man kan locka dem med litteratur och digitala resurser kring detta, säger Benita Nilsson.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet