12,5 miljoner till Uppsala universitetsbibliotek

UPPSALA Makarna Greta och Ulf Renborg har i en nyinrättad fond donerat 12,5 miljoner till Uppsala universitetsbibliotek och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Pengarna ska användas för särskilda satsningar på personarkiv vid handskrifts- och musikenheten.

¬– Det är fantastiskt roligt, säger Maria Berggren, chef för handskrifts- och musikenheten, när

Framsidan ringer och gratulerar. Nu kan vi inrätta en särskild tjänst och anställa en Greta

Renborgbibliotekarie som bland annat kan ägna sig åt att ordna Greta Renborgs arkiv.

 

Maria Berggren säger att donationen dessutom kommer att innebära en mer utåtriktad

verksamhet där samlingarna i större utsträckning blir tillgängliga för alla i hela Sverige.

– Vi kommer att bedriva undervisning, arrangera seminarier och konferenser och framförallt

informera mer externt om våra omfattande samlingar som har ett stort allmän- och

forskningsintresse. Helt i enlighet med Greta Renborgs testamente.

 

 

 

FAKTA

Greta Renborg, 1921-2005, testamenterade hela sitt arkiv till Uppsala universitetsbibliotek.

Enligt testamentet är ändamålet bland annat att ”öka kunskapen om personarkivens nyttjande

och synliggöra personarkiven på bibliotek som källor att ösa ur, samt att bedriva

informationsverksamhet kring dem, deras bredd, bevarande och tillgängliggörande.”

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet