Skolbibliotekarie riskerar att få gå när budgeten spricker

GÖTEBORG Skolbiblioteket på Nordhemsskolan riskerar att stå utan bibliotekarie. Det framgår av en riskanalys som rektorn gjort i samband med att pengarna inte räcker till.

Göteborgs-Posten skriver idag om att Nordhemsskolan i Göteborg måste minska sina kostnader med drygt en och en halv miljon kronor. I samband med detta har rektorn Päivi Oliv gjort en riskanalys om vad som händer om inte skolan får ett tillskott i budgeten. En av konsekvenserna kan bli att skolbibliotekarien får gå.

– Det handlar helt krasst om hur vi har det. Den pengapott vi har nu räcker bara till lärartjänsterna i undervisningen, säger Päivi Oliv.

Om inga pengar tillkommer försvinner bland annat både skolvärden och skolbibliotekarien. Päivi Oliv ser samtidigt att skolbiblioteket har en viktig funktion på skolan.

– Det är viktigt att ha ett skolbibliotek med ett varierat utbud. Svensklärarna och bibliotekarien har ett bra samarbete. Det har stor roll i elevernas läsutveckling och ger eleverna inspiration till läsning både på skoltid och fritid, säger hon vidare.

Göteborgs-Posten skriver också att elverna i klass 9C har gjort en namninsamling för att få behålla sin bibliotekarie.

” Är det inte lite dubbelmoral att vi alltid får höra att unga läser allt mindre när de som ska se till att vi läser tar skolans bibliotekarie ifrån oss?”, skriver de och uppger samtidigt att biblioteket fyller en viktig funktion som ett fungerande uppehållsrum.

I dagsläget finns inga konkret beslut från ansvariga i stadsdelsnämnden Linné-Majorna, dit Nordhemsskolan tillhör.

– Inga beslut är fattade om vad som ska göras. Vi måste vara kloka och diskutera hur situationen ska hanteras. Det är därför man gör en riskbedömning. Och en del av de förslag som nämns är kanske inte så klokt att genomföra, uppger Anders Söderberg, sektionschef för utbildningen till Göteborgs-Posten.

Rektor Päivi Oliv hoppas skolan får behålla sin skolbibliotekarie. Skulle det inte bli fallet har hon dock inga planer på att stänga skolbiblioteket helt.

– Vi har ett skolbibliotek och det kommer vi behålla, det står i lagen. Om det blir verklighet får vi se hur vi kan bemanna med den personalen som finns, säger hon.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet