Färre bibliotek 2013

STOCKHOLM I veckan presenterade Kungliga Biblioteket preliminär statistik över folkbibliotekens verksamhet i landet. Antalet bibliotek, besök, utlån och bestånd har alla sjunkit om man jämför 2013 med året innan.

Årets preliminära folkbibliotekstatistik visar att antalet folkbibliotek i Sverige har blivit färre och att antalet bemannade folkbibliotek på en femårsperiod har minskat med 91 bibliotek.

Fysiska besök vid folkbibliotek har minskat med närmare tre miljoner på fem år, bokbeståndet med närmare tre miljoner och antalet registrerade utlån har minskat med närmare fyra miljoner under samma period. Samtidigt har folkbiblioteken noterat en ökning i utlämning av medier till så kallade övriga utlåningsställen där inga utlån registreras.

Trots att antalet utlån av e-böcker sedan 2010 har ökat med 227 procent, anses de fortfarande utgöra en liten del av den totala bokutlåningen på folkbiblioteken.

 

FAKTA

Den preliminära statistiken om landets folkbibliotek baseras på svar från 282 av 290 kommuner och avser verksamhetsår 2013.

Slutlig folkbiblioteksstatistik publiceras 27 maj 2014.

 

Läs mer: biblioteksstatistik.blogg.kb.se/2014/03/18/folkbiblioteksstatistik-2013/

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet