Det digitala biblioteket

STOCKHOLM Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, spelar roll för tusentals människor i Sverige. Här följer man noga den digitala utvecklingen och nya uppdrag knackar på dörren.

Det är mycket som händer på och runt MTM just nu. Lansering av ny webbplats och av ny version av appen Legimus, utveckling av taltidningsdistribution, lättlästutredningen, förhoppningar om nytt uppdrag teckenspråkig litteratur och beslutet att överge Daisy 4 för Epub 3.

– Svenska Daisykonsortiet har beslutat att eftersom Daisy 4 och Epub 3 i stort sett är samma sak är det bättre att satsa på Epub 3 som har alla möjligheter till tillgänglighet, berättar Anne Stigell, chef Kommunikation på MTM, och avslöjar att myndigheten redan samarbetar med några förlag för att visa formatets tillgänglighetsaspekter och att de haft inledande samtal med Publit för att se om det finns anledning till samarbete.

– Vi är ju under paragraf 17 och kan inte ta betalt, men vad kan Publit göra utifrån så att det fungerar för förlagen, undrar Anne Stigell.  Bollen är i rullning men vi vet inte var det slutar. Om förlagen bara blir medvetna om Epub 3 och vilka tillgänglighetsfunktioner som finns skulle de kunna tillfredsställa de stora massorna med läs- och skrivsvårigheter eller lättare kognitiva funktionsnedsättningar. Så kan MTM koncentrera sig på att ta hand om det som är specifikt anpassat för vissa målgrupper.

Bild på Anne Stigell

Ökat intresse Anne Stigell upplever att intresset för tillgängliga medier har ökat.  – Det har med digitaliseringen och e-boken att göra. Men också att alla våra böcker numera finns i Libris. FOTO: Helén Andersson

Appen Legimus

Legimus har fått en del kritik för att inte alltid fungera så bra och för att vara onödigt krånglig. Men den 27 januari släpptes den senaste, förbättrade versionen av appen Legimus och problemen ska, enligt Anne Stigell, vara åtgärdade.

– Från och med nu skiljer vi på legimus.se och appen Legimus och det revolutionerande nu är att du kan lyssna strömmande i appen och att du i appen har tillgång till allt som finns på legimus.se. Du väljer om du vill lyssna på talbok eller taltidning, om du vill ladda ner eller lyssna strömmande och om du vill ha tillgång till text. Men allt är mycket enklare eftersom du kan göra allt i appen Legimus.

Nya appen Legimus är version tre och Anne Stigell intygar att det pågår kontinuerliga förbättringar som till exempel att kunna ändra hastighet på talet.  Men när det gäller taltidningar är det fortfarande tidningsredaktionerna som styr eftersom du måste vara prenumerant på din tidning för att kunna lyssna. Det innebär att du inte kan lyssna strömmande, utan fortfarande måste ladda ner tidningen.

– Utvecklingsprogrammet Taltidningen 2.0 avslutades vid årsskiftet och teknikskiftet är i full gång. Nu kan prenumeranten välja mellan att lyssna i appen Legimus, eller via en internetmottagare de lånar av oss. Och de kan lyssna på hela tidningen med såväl familjesidor som redaktionell text.

Digital punktskrift

År 1999 producerade TPB de första digitala talböckerna i Daisyformat. Elva år senare, år 2010, skapade de ett nytt produktionssystem, inklusive ett nytt tryckformat, för punktskrift som heter PEF. PEF är ett standardiserat format som fungerar internationellt och som gör att punktskriften alltid ser ut som den ska.

– Det är som en tratt där man stoppar in texten i ena röret, det förvandlar och strukturerar med hjälp av xml, och i andra ändan kommer det ut punktskrift, förklarar Anne Stigell. Du får en snygg och strukturerad punktskrift.

Eftersom punktskriftproduktionen numera är digital, görs all punktskrift efter beställning och en ny fräsch kopia skickas till beställaren som ett envägslån. Vilket betyder att när boken är läst kan beställaren kasta den eller spara den i eget bibliotek.

– Det är motsvarigheten till egen nedladdning och det är det digitala som möjliggör det, menar Anne Stigell och minns med blandade känslor de stora, tunga punktskriftvolymerna som blev kladdiga och slitna.

Fakta

Legimus.se är MTM:s webbkatalog med talböcker, punktskriftsböcker och e-textböcker.

Daisy är en internationell standard för digitala böcker. Ljud, text och bild struktureras på ett sätt som gör det möjligt att söka utan kronologi.

Epub är en öppen standard för e-böcker. Läsaren kan själv påverka exempelvis teckensnitt, teckenstorlek och radavstånd.

E-bok och teckenspråkig litteratur

När MTM den 1 januari 2013 bytte namn från tidigare TPB, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, var det för att uppdraget hade breddats till att omfatta andra tillgängliga medier än bara talböcker och punktskriftsböcker. Nytt på myndigheten är ju till exempel dagstidningar. Men, menar Anne Stigell, namnet Myndigheten för tillgänglig information öppnar också för så mycket mer.

– Möjliga framtida uppdrag skulle kunna vara teckenspråkig litteratur och samhällsinformation. Och Epub är något vi gärna vill sätta tänderna i och gärna tillsammans med förlagen. Vårt drömscenario är ju att vi inte ska behövas i framtiden, fortsätter hon, men erkänner i samma andetag att det är en utopi.

– Men kanske att förlagen med hjälp av Epub 3 i alla fall tar en lite större del av kakan. Och vi vill ju inte ha med otillgängliga e-böcker att göra, ler Anne Stigell.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet