Ett steg mot bättre digital förmedling

MALMÖ Alltfler bibliotek driver den digitala utvecklingen från golvet. Det har skett ett skifte från att helt förlita sig på färdiga kommersiella lösningar till att faktiskt skapa något själv. På Malmö stadsbibliotek har man skapat ett eget gränssnitt för förmedling av e-böcker. Ett exempel på den senaste tidens biblioteksdrivna innovation.

– Bibliotek är i grunden som en fabrik. Det är böcker in, böcker ut, sortera, som ett löpande band. Det har varit otroligt duktiga på i hundra år. Vad som är ett riktigt jobb sitter liksom i väggarna. Men vad som är viktigt förändrar sig och då krävs det också att vi internt förändrar oss. Det kan ändra sig i morgon. Vi måste ha en flexibilitet i hur vi organiserar arbetet. Det känns som ett vägskäl för biblioteken nu, säger Per Mattson, enhetschef för digitala biblioteket på Malmö stadsbibliotek.

Malmö stadsbibliotek har sedan länge jobbat med att skapa innehåll på webben och bygga relationer med medborgare som inte alltid tar sig till det fysiska biblioteket. Det handlar om alltifrån rena katalogtjänster till livesändning av Internationell författarscen och en närvaro i sociala medier. En del av arbetet handlar nu om att skapa ett mer sammanhållet innehåll och underlätta för besökarna.

– Det är en myriad av olika tjänsteleverantörer som vi ska synka ihop. Det kan bli lite förvirrande för besökaren. Bara det här med att man ska låna e-böcker på olika ställen och ha olika konton. Vi gör det inte lätt för folk. Är det något som slår en idag, så är det att handhavandet ibland är viktigare än innehållet. Det är många som prenumererar på Netflix fast man har sett allt. Det är snyggt, bra och läckert. Vi jobbar mycket med att det ska vara användarvänligt, fortsätter Per Mattson.

Bild på Per Mattsson

Driven Per Matsson är enhetschef för det digitala biblioteket på Malmö stadsbibliotek. Lagom till årets bokmässa i Göteborg ska stadsbiblioteket börja använda sin app Kaliber för förmedling av e-böcker. Det är ett exempel på den senaste tidens biblioteksdriven innovation. FOTO: Fredrik Svedemyr

Inte sälja topplistor

Ett steg i att skapa en enklare tillvaro för de digitala besökarna är Malmö stadsbiblioteks satsning Kaliber. Det är en app som ska göra det enklare för användaren genom att man kan söka, låna och läsa e-böcker på ett och samma ställe. Det är även ett sätt att för biblioteket att jobba aktivt med innehållet och förmedla litteratur på ett sätt som bättre motsvarar bibliotekets uppdrag.

– Det är två aspekter av det där. Det ena är att idag så skickar vi bara vidare dig som e-bokslåntagare till Elibs topplista. Det är väl bra på ett sätt, för det kanske intresserar många. Samtidigt är det är inte vårt uppdrag att sälja topplistor. Vi måste också kunna peka på alternativ. Du kom för något, men du fick något annat du inte kände till. Jag hjälper dig vidare i ditt sökande efter kunskap eller upplevelse. Det är där vi ska komma in och verka. Det är det vi vill göra i den här appen, att binda ihop det vi gör lokalt med en läsupplevelse, förklarar Per Mattsson.

På samma tåg

Så här långt har man på Malmö stadsbibliotek utvecklat de grundläggande funktionerna i appen och tanken är att stadsbiblioteket ska gå över i skarp läge till årets bokmässa i Göteborg. Ambitionen är sedan att fler bibliotek ska nappa på att driva utvecklingen vidare.

– Jag tror det är väldigt viktigt att vi samarbetar tillsammans. Jag tror inte vi i Malmö eller de i Stockholm kan göra perfekta nationella produkter på egen hand. Däremot när det gäller de här nya digitala tjänsterna kan jag ibland känna att vi är lite ensamma. Andra bibliotek är inte riktigt med på tåget. Det är inte så självklart att samarbeta med vem som helst bara för samarbetets skull. Vi som ett större bibliotek kan också låta medarbetarna blir mer fokuserade på särskilda områden och bli experter på vissa delar, vilket kan vara svårare på mindre bibliotek. Därför har vi naturligt sökt samarbete med de större biblioteken. Men det finns många duktiga människor på alla bibliotek och om cheferna prioriterar samarbete så är vi glada att få samarbeta med alla. Jag tror det kan bli bättre produkter då, säger Per Mattson.

Kompetens i omvälvande tid

Även om nu inte Kaliber blir verkligen på andra bibliotek än Malmö stadsbibliotek kan den här typen av satsningar leda till att kommersiella aktörer får upp ögonen för att deras system inte levererar det som krävs för dagens och framtidens bibliotek.

– De har också vaknat till. När det blir lite konkurrens får de börja titta på vad de har. Vi har alltid fått göra egna gränssnitt på biblioteken, men det är ingen som har kunnat det. Men helt plötsligt ska biblioteken börja jobba med webb och utveckling av helt nya saker. Ska man ringa och fråga någon om den kan programmera ett api, så vet jag inte ens vad jag ska fråga efter. Det tar ett tag att lära sig de här bitarna. Det är en härlig och lite omvälvande tid. Man vet aldrig var det ska sluta. Det är lite som hockeyn i år. Vi ligger under med tre noll, men vi ska försöka. Vi kanske inte vinner, men vi ska inte sluta lira, säger Per Mattson som också vill sätta bibliotekariernas kompetens i ett digitalt sammanhang.

– Bibliotekariernas kompetens är viktig och den måste också få lov att frodas i den digitala världen. Levererar vi inget bra digitalt bibliotek så kommer vi tappa den digitala dimensionen av vår verksamhet. Vi kan inte bara stå och vänta på att folk ska komma till disken. Vissa kommer, men många gör det inte. Då blir vi relevanta för ett fåtal medborgare och världen blir sämre. Det är klart är vi ska lägga resurser på det fysiska biblioteket. Vi lägger mer än halva budgeten på personal. Det är där vi lägger mest resurser om man tittar på helheten. Vi måste leverera det som allmänheten vill ha. Fysiska böcker, digitala böcker, kunskap och upplevelser. Det är det som är hela magin när man jobbar med ledningsfrågor, att få det att funka och prioritera rätt, fortsätter han.

En kraft från golvet

Kompetensen och den kraft som finns på golvet är en grund för en slags biblioteksdriven innovation som det idag finns tecken på. Utvecklingen av det öppna biblioteksdatasystemet Koha i halländska kommunen Hylte, Stockholms stadsbiblioteks arbete med e-böcker och inte minst Kaliber i Malmö.

– Det är något som händer nu. Jag träffade förlag i Stockholm. Det var första gången jag fick sitta ner med förlagschefer. Det var kul och vi hade en bra diskussion. Varför har inte vi träffats innan? Varför har inte vi jobbat tillsammans? Jag tror vi som jobbar på bibliotek idag är duktigare än vad man var för tjugo år sedan. Då var man en ganska passiv kund hos Bibliotekstjänst. Jag har själv stått där och gnällt över e-boksproblematiken. Det slog det mig: – Vad gör jag själv? Vi kan kan inte hela tiden be någon annan komma med lösningar. Då får man antingen vara tyst eller handla tycker jag. Idag försöker vi agera mer själva. Vi försökte handla på den här biten. Det är så vi lär oss något, blir klokare och kan fatta rätt beslut. Helt plötsligt måste vi ta reda på nya saker och förstå sammanhangen. Nu börjar vi bli så duktiga att vi faktiskt kan påverka vår egen framtid, säger Per Mattsson.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet