Jönköpings stadsbibliotek först med Atingo

JÖNKÖPING Som första bibliotek i Sverige anslöt sig Jönköpings stadsbibliotek nyligen till Atingos plattform och ett helt nytt koncept för e-böcker.

För att kunna fortsätta förmedla e-böcker har Jönköpings stadsbibliotek valt att inleda ett samarbete med dataleverantören Axiell som utvecklat en så kallad eHub. eHuben är en modul som bland annat möjliggör för biblioteket att koppla in olika förlag och öka antalet tillgängliga titlar.

– Vi har tillgång till minst tusen fler titlar av e-böcker än andra, och vi kan själv välja vilket utbud vi vill ha, säger Staffan Jansson, biblioteksutvecklare på Jönköpings stadsbibliotek.

Enligt Staffan Jansson blir hanteringen av e-böcker också mer ekonomisk när en differentierad kostnadsmodell blir tillgänglig. Nu betalar biblioteket mellan en och sexton kronor per lån till Atingo och de förlag som är knutna dit.

– Vi kan förstås välja Elib också, då är kostnaden fortfarande 20 kronor per bok. Men det viktiga är att det nu blir en konkurrensutsättning när det gäller leveransen av e-böcker.

För låntagaren är det hela mycket enkelt och ingen skillnad mot förut. Det är bara att gå in på bibliotekets webbsida och ladda ner boken de vill läsa.

– E-boken är sökbar på samma sätt som andra böcker och ger statistik på samma sätt som övriga medier, berättar Staffan Jansson. Vilket i sin tur gör att biblioteket kan erbjuda den litteratur som efterfrågas. Och tack vare samarbetet med Axiells eHub och Atingo ligger vi i absoluta framkanten i Sverige när det gäller att tillgängliggöra litteratur på ett enkelt och kostnadsbesparande sätt.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet