Snart får göteborgarna tillbaka sitt bibliotek

GÖTEBORG Den 23 april slår Göteborgs stadsbibliotek upp dörrarna vid Götaplatsen. Två års ombyggnad når sin final. Framsidan tittade in bland flyttkartonger och hyllsektioner under montering i det som ska bli framtidens bibliotek. Mycket gapar fortfarande tomt. Men det ser ljust ut.

En stor snurrdörr utgör ingången till det nya stadsbiblioteket. Där kliver man sedan in i ett rum med rymd åt nästan alla håll. En stor trappa ner mot en scen. Trappor upp och ytterväggar såväl som innerväggar av glas. Mellan glaspartier och trapplinjer skymtar den gamla tegelfasaden.

Bild på Göteborgs stadsbibliotek

Förhandsvisning Den 23 april slår Göteborgs stadsbibliotek upp portarna och göteborgarna får tillbaka en kulturinstitution där gammalt och nytt förenas bakom en fasad av glas. Framsidan kikade in under tillbyggnadens slutfas. Det nya stadsbiblioteket rymmer alltifrån upplevelser på nya scener till stillhet och reflektion. Det bjuder på nya vyer för såväl personal som besökare. FOTO: Fredrik Svedemyr

– Här i entrén ska vi exponera sådant som är aktuellt och på gång. Det blir stora LED-skärmar som visar vad som händer i huset och trappan är tänkt som en scen för arrangemang med en tydlig bibliotekskoppling, berättar Jill Danielsson på Göteborgs stadsbibliotek.

Ytor för inspiration

I visionen kring det nya stadsbiblioteket siktar man på att bli den mest besökta kulturinstitutionen i Göteborg. I tankarna kring det så kallade berättande biblioteket tar visionen fasta på att det nya biblioteket är ett ”…bibliotek med kultur i bred bemärkelse.” Här ska användaren kunna hitta upplevelser och kunskap genom såväl väntade som oväntade möten. ”I hörsalar, utställningslokaler och på överraskande platser ute i biblioteket möts man av utställningar, uppläsningar, musik, föreläsningar och andra program.” Tanken är att besökaren ska utmanas, lockas och inspireras av det som är okänt och välja om man vill anta utmaningen och forska vidare i medierna. Längre in i huset kommer det finnas ytterligare scener eller aktivitetshörnor.

– Vi har satsat på en större cafédel och sedan har vi satsat mycket på ytor för barn och unga, säger bibliotekschef Christina Persson under vår rundvandring i det som fortfarande är ett bibliotek under uppbyggnad, men som andas en ljus framtid.

Caféet är placerat en trappa upp från entrén. I anslutning till caféet, ytterligare ett våningsplan upp ligger en avdelning för tidningar, musik och film.

Bild på Göteborgs stadsbibliotek

Bibliotekschef Christina Persson vid en ny disk som blir fören på ett skepp som tar form i det nya bibliotekslandskapet. I aktern finns en informationspunkt, där personalen enkelt ska kunna söka svar på mer spontana frågor. FOTO: Fredrik Svedemyr

– Det är tänkt att man ska kunna ta med sig en kaffe och bulle och sätta sig med en tidning. Det går bra att plocka med sig fika i hela biblioteket, men helst inte lagad mat, berättar Jill Danielsson.

Generösa öppettider

I dagsläget är det inte helt klart hur det blir med öppettiderna. I visionen talar man om det samtida biblioteket som ett bibliotek med generösa öppettider, där exempelvis cafédelen och populära avdelningar med tidningar och musik kanske kan ha öppet tidiga morgnar eller sena kvällar.

– Det är inte klart ännu. Vi vill ha generösa öppettider. Men om det blir valda delar eller hela huset är inte klart. Vi har även diskuterat att ha öppet med en lägre servicenivå, men inte meröppet i betydelsen att det ska gå att logga in med sitt lånekort och använda biblioteket utöver de bemannade öppettiderna.

Ett kreativt samspel

Samspelet mellan det gamla och nya möts på ett kreativt sätt. Den gamla entrén var med sin ljusgård mer av en vänthall. Nu blir det ett rum för tidskrifter där man i skenet från ljusinsläppet i taket kan sjunka ner i en fåtölj och läsa.

Den nya glasfasaden har också öppnat upp biblioteket mot det omgivande stadsrummet. Till synes tunna pelare i tegel längs den nya glasfasaden skapar en slags axel mellan det gamla och nya. Samspelet mellan byggnaden och omgivningen får ett konkret exempel i den lilla scen som byggts upp i hörnan av den gamla barnavdelningen.

– Här under scenen har vi en sophiss. Vi var tvungna att hitta ett sätt att få en inlastning mellan våningarna och då blev resultatet en uppbyggd scen på barnavdelningen, berättar Jill Danielsson.

Den 23 april slår portarna upp till det nya stadsbiblioteket i Göteborg. Det blir enligt visionen ett bibliotek fyllt av både händelser, aktiviteter, läslust, såväl som vägar till kunskap. Tanken har från början varit att skapa ett bibliotek som möter flera behov. Nya grupprum är exempelvis ett svar på användarnas behov av både enskildhet och av att kunna träffas i grupp. Här möts även snabbhet och långsamhet. Här möts dåtid och nutid såväl som framtid i en och samma byggnad.

– Vi har levt med det så länge nu. Det har varit två långa år. Men nu tar vi tillbaka huset från fastighetsägaren och den 23 april lämnar vi tillbaka det till göteborgarna, säger Christina Persson.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet