Kungliga biblioteket blir en del av världens största bibliotekskatalog

STOCKHOLM Efter sju års förhandling har Kungliga biblioteket (KB) idag undertecknat avtal om medlemskap i WorldCat, en av världens största bibliotekskataloger.  Medlemskapet är ett principiellt viktigt steg mot öppen data. KB har hela förhandlingstiden vidhållit att katalogposterna i LIBRIS ska vara fritt tillgängliga under den öppna licensen Creative commons.

WorldCat är en internationell bibliotekskatalog som drivs av Online Computer Library Center (OCLC), som är en sammanslutning av bibliotek i en rad olika länder. Tanken med sammanslutningen är att öka tillgången till världens information, genom att bland annat dela katalogposter i WorldCat. I februari 2014 kunde OCLC och KB äntligen enas om detta i ett avtal. Det möjliggör nu att KB idag kan ingå avtal med OCLC om medlemskap för KB och alla LIBRIS-bibliotek i WorldCat.

Det svenska medlemskapet innebär att svensk forskning och svensk utgivning blir mer synlig i ett internationellt sammanhang. För de svenska LIBRIS-biblioteken innebär överenskommelsen att de nu enkelt kan hämta hem katalogposter för material de köper in, framför allt för utländskt material.

– Jag är mycket nöjd med att vi har nått så här långt med vårt arbete, säger Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie, och att vi därmed kan fortsätta göra innehållet tillgängligt som öppna data för alla att nyttja. Det ska bli spännande att se vad vår omvärld kan och vill göra med informationen.

Den svenska bibliotekskatalogen LIBRIS bygger på frivilligt deltagande och samarbete mellan biblioteken. KB inledde förhandlingar med OCLC 2006 och dagens ingångna avtal är en milstolpe i KB:s arbete med öppenhet. Motsvarande överenskommelser har KB tidigare ingått med Library of Congress och tre europeiska nationalbibliotek, British Library, Bibliothèque nationale och Deutsche Bibliothek.

Medlemskapet kommer att börja gälla 1 september 2014.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet