Läs, lär och samverka

UMEÅ Flera seminarier under den avslutande konferensdagen i Umeå innehöll ingredienser om läsning och informationskunnighet. Det handlade bland annat om läs- och lärstrategier, om människoböcker och om MIK kopplat till biblioteken.

Karin Taube är professor och har bland annat forskat kring barns och ungdomars läsning och hennes föreläsning fick lämpligt inleda Biblioteksdagarnas avslutande dag. Många års erfarenhet från läsundersökningar, bland annat tidigare nationell projektledare för PISA, har gett henne god inblick i hur utvecklingen ser ut.

– Läsning är lika med avkodning gånger förståelse av språk, inleder hon sin föreläsning och berättar om olika processer och orsaker till när det fungerar eller inte fungerar.

– Läs och lärstrategi är två sidor av samma sak, menar hon och förklarar: När inlärningen fungerar får eleven god självkänsla vilket gör det lättare att lära sig mer. På samma sätt försvagas självkänslan varje gång en uppgift misslyckas. Därför krävs anpassade uppgifter och möjligheter att kunna gå sin egen väg och ta den tid som behövs.

Karin Taube ser allvarligt på den sjunkande läsförmågan i Sverige och hon tror att lärarnas insatser är avgörande och hoppas att lärarutbildningarna ska ta frågan på allvar.

– En duktig lärare kan göra underverk, men biblioteken behövs också, säger och önskar biblioteken lycka till i det fortsatta arbetet med läsning. Vi behöver er, konstaterar hon.

Cay Corneliuson, handläggare på Statens kulturråd, var på plats för att prata om arbetet efter propositionen Läsa för livet. Bland annat berättar hon att det nu finns en delrapport till ett handlingsprogram för läsfrämjande på kulturrådets webbplats – Handlingsprogrammet ska vara klart i december och arbete pågår, lovar hon.

Cay Corneliuson, handläggare på Statens kulturråd, var på plats för att prata om arbetet efter propositionen Läsa för livet. Bland annat berättar hon att det nu finns en delrapport till ett handlingsprogram för läsfrämjande på kulturrådets webbplats – Handlingsprogrammet ska vara klart i december och arbete pågår, lovar hon.

Ny sajt

En ”snackis” under konferensdagarna var Lars Strannegårds inledande föreläsning om mätbara kvalitetsbegrepp inom biblioteksvärlden. Föreläsningen med rubriken Forskningen och MIK handlade inte om detta, men väl om kvalitativ och kvantitativ information.

– För att förstå skillnaderna krävs mer än att man använder Google till allt, menar Cecilia Gärdén, universitetslektor Bibliotekshögskolan i Borås, som erkänner att hon själv alltid börjar med en sökning på Google. Lärande, läsande och informationskompetens hänger starkt samman, fortsätter hon och menar att biblioteken har en uppgift i att synliggöra det komplexa i det till synes så enkla.

För att stärka biblioteken i rollen med att göra barn- och unga till mer medvetna mediemedvetna, erbjuder Svensk biblioteksförening tillsammans med Statens medieråd i höst alla bibliotek att delta i en MIK-satsning. I satsningen ingår bland annat fortbildning av bibliotekarier i medie- och informationskunskap och hjälp med att ta fram anpassat material för biblioteksanvändarna. Till sin hjälp har biblioteken numera också den nya sajten MIK-rummet som medierådet lanserade tidigare i år.

Människoböcker

För att knyta ihop konferenssäcken var författaren, kritikern och kulturjournalisten Johanna Koljonen inbjuden. Och ingen hade väl kunnat göra det bättre än hon. Trots hennes funderingar kring att socialt läsandet blir allt mindre, att bokens status försvagas och att konkurrensen från sociala medier begränsar tid för läsande, lämnade hon en positiv och nyanserad bild av läsning som gav oss alla framtidshopp. Hon hyllar bibliotekarierna och menar att biblioteken finns på rätt plats i det nya samhället.

Att unga inte läser tycker hon är en sanning med modifikation och hon etablerar ett nytt begrepp som lär användas av många framöver: Människoböcker.

– Människoböcker är alla böcker som inte är Fantasyböcker. Helt enkelt.

 

FAKTA

Läs mer om MIK-satsningen: www.statensmedierad.se/mik

Framsidan har tidigare skrivit om propositionen Läsa för livet: www.framsidan.net/2014/01/efter-litteraturutredningen/

Läs om Lars Strannegårds föreläsning under konferensen: www.framsidan.net/2014/05/kvalitet-pa-bibliotek-en-regional-fraga/

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet