Trendig Bibliotekskonferens

UMEÅ Svensk Biblioteksförenings årliga konferens Biblioteksdagarna, pågår just nu i Europas kulturhuvudstad Umeå. De drygt 500 deltagarna kan under tre dagar ta del av seminarier, föreläsningar, workshops och studiebesök.

Som vanligt ägnas en del av konferensen åt Svensk Biblioteksförenings egen verksamhet där årsmötet i år innebar val av ny ordförande. Valberedningens förslag godtogs och Calle Nathanson valdes till ny ordförande för Svensk biblioteksförening.

 

Magnus Kempe

Magnus Kempe

Pardans och schlager

Analysföretaget Kairos Future har på uppdrag av Svensk Biblioteksförening under året genomfört en analys av omvärldstrender som kan få betydelse för bibliotekens framtid. En del av analysens slutsatser presenterades under onsdagen.

– För biblioteksarenan har fem trender identifierats, avslöjar Magnus Kempe, Director på Kairos Future, under eftermiddagens storföreläsning i en fullsatt aula på Folkets Hus i centrala Umeå.

För att förstå skillnaden mellan trenderna på samhällsarenan och på biblioteksarenan, illustrerar Magnus Kempe genom att berätta hur våra förebilder på bara några år har bytts ut från att åka på festival i Hultsfred till att besöka Allsång på Skansen.

– Samhället genomgår ett slags revolution där vi i stället för droger och sex före äktenskapet, som sedan 70-talet varit en gällande, långsiktig trend, nu ser 00-talets generation med mindre droger och en nyvaknande neo-socialism där Måns Zelmerlöw är företrädare för en hel generation som gillar pardans och schlager.

Magnus Kempe menar också att trenden med individualisering är på väg att bytas ut mot ett behov av trygghet i mindre grupper.

– Årets selfie är en groupie från Oscarsgalan. En tydlig trend menar han.

– Världen är mindre global nu än vad den var 2007 och vi får fler och fler filterbubblor där folk som tycker lika umgås. Kanske ett steg mot en tryggare värld, funderar han. Kanske längtar människor efter att hellre leva i en trygg liten bubbla än en stor kaotisk värld.

– Vi befinner oss i ett paradigmskifte, konstaterar han. Trender som vi tidigare har tagit för givet är inte längre självklara.

Fem trender

Samhällsarenans förändringar hänger ihop med och ligger till grund för de trender som finns på biblioteksarenan. Kairos Future har vaskat fram fem av dessa trender som de tycker är betydelsefulla när en framtidsstrategi för de svenska biblioteken ska tas fram.

– Det är ett diversifierat bildnings- och kunskapsperspektiv som till exempel nya så kallade filterbubblor som inte alla känner till, eller att det är viktigare att vara delaktig och publicera själv än att bara ta in, berättar Magnus Kempe om den första trenden. Det handlar också om demokratiskt lärande där den som vill lära sig faktiskt har mycket större möjligheter idag. Den tredje trenden handlar om demokratiskt skapande där till exempel alternativa auktoriteter genom bland annat sitt bloggande blir fler. Det handlar också om att den fysiska världen relativiseras, att arbete och fritid allt mer flyter ihop, och det handlar om att marknader blir monopol.

– Och då gäller det att veta och att fundera på vilka monopol som är bra, säger Magnus Kempe. De framtida roller som biblioteken kan få är många, flera av dem är samhällsviktiga och flera är önskvärda, men det finns en fara i att biblioteken med sin kunskap blir för mäktiga och farliga, varnar han.

Till sin hjälp i sin analys har Kairos Future bland annat haft IFLAs trendrapport från 2013, en rapport som också beskriver omvärldsförutsättningarna för biblioteken i framtiden. IFLA beskriver också utvecklingen i fem trender där den absolut starkaste är den tekniska förändringen och vad den innebär.

– Enligt IFLA handlar allt om digitaliseringen, säger Magnus Kempe. Det handlar om allt från att gränserna för personlig integritet och dataskydd måste omdefinieras till att nätbaserade utbildningar både kan demokratisera till att undergräva globalt lärande.

– Jag vill att ni alla ska läsa rapporterna och fundera på hur biblioteken ska fungera i framtiden. För arbetet är inte färdigt, avslutar han och skickar iväg avskedshälsningen P & K på storbilden.

 

FAKTA

Slutrapporten Bibliotek i nationens tjänst hittar ni här: www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2014/05/Kairosrapport-140424.pdf

IFLAs rapport i svensk översättning hittar ni här: www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2014/05/IFLA-Trend-Report-SV-1402171.pdf

Sedan flera år arbetar Svensk biblioteksförening för att Sverige ska ha en nationell biblioteksstrategi. Första steget mot en nationell biblioteksstrategi är att genomföra en analys av bibliotekens omvärld. Svensk biblioteksförening samlar nu all information om nationell biblioteksstrategi och omvärldsanalys på en ny portal:  www.biblioteksforeningen.org/2014/05/05/nationell-strategi-lyfts-fram/#more-17741

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet