Försöksverksamhet inledd

GÖTEBORG Ett 20-tal bibliotekschefer från Västra Götaland samlades på torsdagen på Kultur i Väst för en nätverksträff. På agendan stod nationella biblioteksfrågor med bland annat information av Kungliga Biblioteket angående uppdraget kring e-böcker.

Sedan den första mars är Gunnel Stjernvall e-bokssamordnare på Kungliga Biblioteket, KB. På torsdagsförmiddagen berättade hon för intresserade bibliotekschefer att hennes uppdrag innebär att hon ska inleda en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris. Och att anledningen till att hon gör det är förstås det uppdrag Kulturdepartementet gav KB efter regeringens proposition Läsa för livet.

– Under min första tid som samordnare har jag försökt skapa mig en bild av vad som bör ingå i uppdraget till KB, säger Gunnel Stjernvall och berättar hur hon närmat sig frågan genom att bland annat läsa in sig och träffa och prata med bibliotek, distributörer och andra intressenter, och att arrangerar olika workshops.

Uppdraget är inte helt lätt att tolka, menar Gunnel Stjernvall som ändå tydligt ser att det vilar på två ben där det, förutom att tillgängliggöra e-böcker via Libris, också ingår att se till att upphovsrättsligt fri e-litteratur ska finnas tillgängligt för förmedling via det allmänna biblioteksväsendet.

– Skönt att jag inte ska ta ner månen, skämtar hon och har stora förhoppningar om att hon under sitt knappa år ska hinna komma en bit på vägen.

– Men jag tror att jag förstår att jag behöver hjälp, fortsätter hon och avslöjar att hon bland annat tänker ta hjälp av en styrgrupp, en testgrupp och en systemutvecklare till hösten.

Inga svar

Bland de bibliotekschefer som var på plats handlade en del av frågorna om huruvida KB kommer att skapa en slags hub för all e-litteratur och hur mycket brukarperspektiv det finns med i undersökningen. Några egentliga svar gavs inte, men Gunnel Stjernvall konstaterade att det inte är någon myndighetsroll att slå undan fötterna på kommersiella krafter, att hon hoppas mycket på ett tillgängligare gränssnitt i Libris XL och att de diskuterat frågan om ett samlat ställe som en möjlig väg.

– Jag önskar att jag hade mer svar att ge och att jag var mer på det klara med vad som ska göras, beklagar hon.

– Men ska biblioteken göra som departementet vill och jobba med e-böcker måste det till pengar. Annars fixar vi inte det här.

 Nya insikter

Gunnel Stjernvall har på sin korta tid på KB fått några insikter gällande e-böcker där hon bland annat tror på en renässans för katalogiseringskunskaper när biblioteken ska jobba med e-böcker på sin egen webbplats. Hon har funderat över vad som händer med fjärrlånen när e-boken blir i majoritet och berättar om en paragraf i USA hon hört talas om där biblioteken istället för e-boken lånar ut en läsplatta med e-boken på.

– Kanske en tokig idé, men tokiga idéer kan föda bra idéer, menar hon och berättar slutligen om den hemska insikten att författaren faktiskt kan ändra i en e-bok.

– Hur vet vi då att det är samma bok? Och hur hanterar vi det i Libris, undrar hon och utbrister i ett Hjälp!

 

FAKTA

Slutredovisning av försöksverksamheten ska göras den 22 februari 2015.

Libris XL är ett nytt katalogiseringsverktyg.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet