Intresset för Sommarboken och den kravlösa läsningen växer

STOCKHOLM Sommarboken är i full gång och ska stimulera det kravlösa läsandet för barn mellan åtta och tolv år. Idag arrangerar Kulturdepartementet tillsammans med Svensk biblioteksförening ett halvdagars seminarium för litteratur och läsning. Sommarboken är en av de insatser i det läsfrämjande arbetet som presenteras. Projektledare Katarina Larson berättar här om projektet som nu är inne på sitt tredje år med med ännu fler bibliotek anslutna.

 

 

 

Seminariet där Sommarboken presenteras livesänds på Kulturdepartementets sajt och börjar klockan 09.00. För att följa seminariet klicka här.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet