En symbol för ökad tolerans

Foto: Christer Edeholt.
 

UMEÅ En temahylla för hbtq kan bidra till att synliggöra och välkomna personer med olika könsidentiteter, såväl på biblioteket som i samhället i stort. Samtidigt behövs det en ökad medvetenhet på bibliotek. Ett nationellt nätverk försöker sprida goda exempel och erfarenheter.

Bibliotek är till för alla. Det klingar som ett mantra i diskussioner kring hur biblioteken jobbar med olika målgrupper och perspektiv. Det kan handla om barn, unga, äldre, it, mångkultur, såväl som hbtq.

– Just att biblioteket jobbar för att få in alla är i grunden bra. Men det blir lätt utslätat och då kan det bli att någon inte känner sig riktigt välkommen, säger Christer Edeholt på Umeå stadsbibliotek.

Som en slags reaktion mot denna utslätning initierade han för drygt två år sedan arbetet med den så kallade Regnbågshyllan. En satsning för att arbeta aktivt med inkludering av homo, bi, trans och queer på biblioteket.

– Vi har inte jobbat med hbtq-certifiering här i Umeå. Istället har vi jobbat nära RFSL och skapat den här hyllan. Det är en tematisk hylla som lyfter fram litteratur med ett homo-, bi-, trans- eller queertema. Det har blivit mycket populärt och vi har en utlåning på runt 30 procent. Det är många som står runt hyllan också och bläddrar, berättar Christer Edeholt vidare.

Samtidigt vill man med satsningen även motverka diskriminering och homo- och transfobi. Regnbågshyllan har därför även ett symbolvärde.

– Den ska fungera som en positiv markering och signalera att det inte bara är accepterat utan också uppskattat att samhället rymmer en mångfald av sexualiteter och könsidentiteter, fortsätter han.

Inte peka ut

I en uppsatts från tidigare i år undersöker två studenter från Bibliotekshögskolan i Borås just hur några bibliotek har jobbat med hbtq. En av de slutsatser de kommer fram till är att en regnbågshylla kan få en exkluderande effekt utifrån att det kan upplevas som ett utpekande. Christer Edeholt förstår problematiken, men menar samtidigt att hyllan ska ses som en del av en helhet.

– Det kan nog uppfattas så om det bara finns en hylla på biblioteket som samlar all hbtq-media. Vi har dubletter och det som står i regnbågshyllan är också integrerat i bibliotekets övriga bestånd, säger han.

Regnbågshyllan är mer än bara en fysisk hylla i rummet. Det finns också en ingång på bibliotekets webb, minabibliotek.se, där man samlar arrangemang, boktips, artiklar och annat som kan vara kopplat till hbtq på undersidan Regnbågsbiblioteket. Som en närmast självklar del av en digital vardag, finns även Umeås regnbågsbibliotek på Facebook med över 300 tummen upp.

– Men vi jobbar även med vår programverksamhet och har bland annat utställningar och filmvisningar. Vi tyckte det var lite mesigt att bara ha ballonger på biblioteket en vecka under Umeå Pride. Det har blivit ett helt koncept, fortsätter Christer Edeholt.

Nätverk

Samma år som Regnbhyllan invigdes i Umeå initierade Christer Edeholt också ett nationellt nätverk för hbtq-frågor på bibliotek. Så här långt har man träffats några gånger. Christer Edeholt ser gärna att det blir lite mer fart i nätverket. Det finns en ambition att skapa en sida på nätet och samla både exempel och erfarenheter för att i högre grad synliggöra frågan ute bland landets bibliotek.

– Det kommer mer och mer. Inte minst sedan biblioteket i Hallonbergen och certifieringen. Men det är generellt inte så stor medvetenhet kring dessa frågor ute på biblioteken. Det beror mycket på vem som jobbar. Alla ska kanske inte göra regnbågshyllor. Jag tycker det är viktigt att vi aldrig tar för givet att alla är hetro. Skyltar man med böcker om kärlek på Alla hjärtans dag och alla böcker handlar om heterokärlek, blir det väldigt trist, säger Christer Edeholt.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet