Lässtund med hund

ULRICEHAMN Femåriga Welsh Springer Spanieln Cocos är snart Sveriges första diplomerade READ läshund. Han har redan provjobbat och lyssnat på barn som läst för honom i bland annat Ulricehamn och Falköping, och till hösten är han fast anställd för att delta i ett längre projekt.

– En hund är uppmärksam, lyssnar på dig, dömer dig inte och bryr sig inte om hur du läser, säger Vicki Klaiber, kulturstrateg i Ulricehamn som tidigare jobbade på BUS-biblioteket på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Där gick hon bland annat en hundterapiutbildning tillsammans med sin egen Flat coated retriever och såg vad en hund kan betyda.

– En hund gör som du säger, den bryr sig inte om hur du ser ut och den stärker barnets självkänsla, säger hon och berättar att den erfarenheten delvis är orsaken till att hon diskuterade om att prova läshundar med sina kollegor i Ulricehamn.

– Egentligen kom det sig av att alla som jobbar med kulturverksamhet i Ulricehamns kommun är hundintresserade, skrattar Vicki Klaiber. Men, fortsätter hon, biblioteket i Ulricehamn är nyfiket och alltid öppna för nya saker så de ville gärna testa att använda läshundar för att främja läsningen för barn med lässvårigheter.

Stimulerande lässtund En nöjd tjej läser för en lika nöjd hund på Ulricehamns bibliotek.

Pilotprojekt

Regeringen beslutade tidigare i år att satsa på läsfrämjande åtgärder och Ulricehamn var snabba att söka pengar för sitt Läshundprojekt. Kulturrådet sade nej, men nyfikenheten var för stor för att låta bli, så man tog helt enkelt pengar från ordinarie budget för att testa verksamheten vid två tillfälle.

– Som ett pilotprojekt, förklarar Vicki Klaiber och berättar hur de förberedde genom att inreda ett outnyttjat rum intill personalingången och marknadsförde genom att affischera och bjuda in via sociala medier.

– Vi bjöd in barn mellan åtta och tio år och det var ett jätteintresse, skrattar Vicki Klaiber. Så stort att först till kvarn fick gälla. Vi tyckte det var viktigare att vi testade formen än att ”rätt barn ” kom vid dessa tillfällen.

Totalt fick åtta barn tillfälle att läsa för Cocos och varje barn läste 25 minuter. Hade barnen ingen egen bok med sig, hade biblioteket förberett med böcker att välja bland och efteråt fick alla fylla i en utvärdering.

– En vanlig kommentar i utvärderingen var ”Mina bästa ämnen är pyssel och att läsa för djur”.

Leverpastej

För att få titeln Läshund, måste såväl hund som hundförare genomgå en utbildning. Än så länge sker den på distans från USA, men, berättar Vicki Klaiber, Linnéuniversitet arbetar på en svensk motsvarighet.

– Det är viktigt med utbildning för det finns så mycket skepticism, menar hon och avslöjar att hunden tränas med hjälp av leverpastej för att visa intresse och följa barnets finger när de pekar i texten, eller lyfter på huvudet när hundföraren med en inövad handrörelse påkallar hundens uppmärksamhet för att hundföraren vill kommentera något i barnets läsning. Till exempel att det verkar som om hunden tycker boken är för svår, eller att hunden verkar tycka boken är tråkig eller inte förstår ett visst ord.

– Men det handlar om hunden och barnet och hundföraren får inte störa i onödan, poängterar Vicki Klaiber. Det är inte alla barn som är bekväma med att läsa högt, men att läsa högt för en hund har visat att barn med låg självkänsla är mer villiga till interaktion med djur än med människor. När man sitter nära en hund visar forskning att just beröringen av hunden gör att kroppen utsöndrar hormonet oxytocin som gör barnet mer avslappnat och det blir en mysig stund.

READ

Läshund var ett av de ord Språkrådet publicerade på sin nyordlista 2012 och i tidningen Språktidningen beskriver de begreppet bland annat med att en läshund är en utbildad terapihund som bidrar med lugn och trygghet som förbättrar koncentrationsförmågan och bidrar till barnets läsutveckling.

Begreppet Läshund kommer från en verksamhet som började på huvudbiblioteket i Salt Lake City i USA 1999 och som innebar att barn som hade svårigheter med sin läsning fick gå och läsa för en hund. Verksamheten kallades för Reading Education Assistance Dogs och förkortades R.E.A.D. Verksamheten blev så småningom permanent och nu finns det flera tusen läshundar och READ- team i hela USA.

Verksamheten har spridit sig till bland annat England, Finland och Norge och här i Sverige var Bankeryds bibliotek i Småland först med att testa verksamheten under 2013.

Till hösten startar ett större projekt i Ulricehamn i samarbete med skolan och med hjälp av pengar som Studiefrämjandet sökt. Studieförbundet är projektägare till projektet som kommer att utföras i både Ulricehamn och i Falköping. I Ulricehamn kommer 16 barn i åldrarna åtta till tio år att delta och skolan väljer vilka.

– Det återstår en del praktiska detaljer att lösa som till exempel hur barnen ska ta sig fram och tillbaka mellan skolan och biblioteket. Och så måste vi fundera på den svartsjuka som kan uppstå bland de som inte får komma och läsa med Cocos, ler Vicki Klaiber.

 

Läs mer om läshundar

R.E.A.D.s hemsida:
www.therapyanimals.org/R.E.A.D.html

Rapporten från Bankeryd, R.E.A.D.-hundar i Sverige – en förstudie, finns att läsa på Länsbibliotek Jönköpings webbplats. Klicka här

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet