Om jag hade ett bibliotek – Unni Drougge

Bild på Unni Drougge

Unni Drougge är författare, krönikör och journalist. I sitt kåseri beskriver hon hur hennes bibliotek skulle attrahera män med devisen att en god bok ger bra sex. Foto: Selfie

”Om utveckling vore en kvinnlig angelägenhet skulle vi fortfarande bo i gräshyddor.” Dessa numera bevingade ord yttrades av kontroversiella kulturhistorikern Camille Paglia på 1990-talet. Hon syftade på kvinnors oförmåga att bruka vänster hjärnhalva. Men nu har utveckling som bekant varit en manlig angelägenhet, vilket innebär att våld fortfarande används som konfliktlösning.

Sen en tid tillbaka marscherar också destruktiva, mansdominerade och antidemokratiska rörelser återigen fram genom Europa. Allt detta strider mot tesen om det logiska och förnuftsbaserade manliga tänkandet. För inte är det väl särskilt logiskt att slåss eller att ständigt riva ner vad man byggt upp? Emotionsforskningen ger svar på tal: Människan styrs i betydligt högre grad än vi trott av känslor snarare än av logik. Även de viktigaste besluten som fattas (oftast av män) är alltså emotionellt färgade. Ändå har emotionella kvaliteter som intuition och inlevelse avfärdats som störande (kvinnliga) element i beslutsprocesserna.

Men intuition är en överlevnadsstrategi som de flesta förtryckta grupper har tvingats förvärva för att kunna förutse makthavarnas nyckfulla härskartekniker. Slavarna utvecklade exempelvis stor lyhördhet för att undvika spöstraff. Intuition är helt enkelt en intrikat kunskapsväv som hämtats från en mångskiftande palett av erfarenheter. För att ha nytta av intuitionen krävs blixtsnabba överslag, där bägge hjärnhalvorna samverkar. Eftersom män som grupp inte är underordnade har de emellertid inte tvingats träna upp sin emotionella intelligens, och därför reagerar de mer på impuls, det vill säga på en primitiv känslomässig nivå. Hur ska vi då hjälpa dem att bättre hantera sina mänskliga relationer? Det är här litteraturen kommer in. Män läser skönlitteratur i allt mindre utsträckning, och andelen manliga biblioteksbesökare minskar stadigt. Kvinnorna gör så gott de kan. De släpar med sina karlar till teatern och till litterära föreläsningar, men med klena resultat. Männen sitter och slumrar bredvid, inte sällan med ljudliga snarkningar. Vår egen kung har med ett ursäktande fniss tillkännagivit att han somnar så fort han börjar läsa en roman.

Uppenbarligen behövs starka incitament för att locka män att läsa en god bok istället för manualer, mötesprotokoll, Fiskejournalen och kvällstidningen. Om jag då hade ett bibliotek och ville attrahera manliga besökare skulle det enklaste sättet vara att erbjuda ett rikhaltigt porrsortiment och regelbundna stripshower. Kanske skulle Thomas Mann och John Steinbeck så småningom smyga sig in i de lustfyllda excesserna? Ni tycker förstås att det här låter sinnessjukt, men snarlika metoder används faktiskt på flertalet svenska bibliotek i ett desperat försök att locka dit vikande målgrupper. Bästsäljarsmörjan exponeras flitigt och dess kända upphovsmän bjuds in för att berätta mer om massakrerade kvinnolik, könsstereotyp romantik, våldspornografisk erotik och förljugna självhjälpsråd, medan bibliotekarierna håller tummarna för att en välskriven roman ibland ska slinka med bland lågvattenmärkena.

Men idén att utnyttja lustprincipen är alls inte dum, den behöver bara slipas till av den kvinnliga list som sägs överstiga mannens förstånd (se där förresten vad höger hjärnhalva är i stånd till). Därför skulle jag om jag hade ett bibliotek sätta upp en väl synlig skylt på fasaden, med lydelsen: En god bok ger bra sex! Till detta finns en vetenskapligt belagd förklaring. Män som läser skönlitteratur blir nämligen mer sensuella. Sensuella män är självfallet bättre älskare, vilket ökar även deras njutning. Till mina kvinnliga besökare skulle jag skänka en likadan t-shirt som den jag köpte på Strands i New York, en bokhandel som drivs av bibliotekarier. På den står: ”If you go home with somebody, & they don’t have books, don’t f**k them”. Just det. Den som inte läser ska heller inte få ligga.

Text: Unni Drougge

 

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet