På pojkarnas arena

ÖREBRO Ingen har väl undgått att Länsbibliotek Örebro har gjort en förstudie om varför killar inte läser. Nu har Örebro gått vidare och inte mindre än tre projekt är på gång för att få pojkar och unga män att läsa.

Syftet med förstudien Pojkars läsning var att få mer kunskap för att kunna genomföra en marknadsföringskampanj för att få fler pojkar och unga män att läsa.

– En av de tydligaste slutsatserna från studien är att det egentlige inte är så märkvärdigt, säger Peter Alsbjer, länsbibliotekarie Örebro län. Det är det traditionella utåtriktade, uppsökande biblioteksarbetet som går ut på bokprat och bokpresentationer som visat sig vara en ganska bra metod. Och boktips från någon man litar på. Stora affischer och kampanjer är inte automatiskt det som får folk att läsa.

Bild på Peter Alsbjer

Uppsökande bokprat Peter Alsbjer tror på traditionellt, uppsökande biblioteksarbete med bokprat och bokpresentationer. Foto: Helén Andersson

Läsmatch, läskickar och läs bro´

Läsmatchen är ett av de sex projekt i Sverige som beviljats stöd i Kulturrådets satsning för att utveckla läsandet för unga i samarbete med idrottsrörelsen. Projektet vänder sig till både pojkar och flickor, men med tonvikt på killar.

– Projektet har bara precis kommit i gång och de har fått ett 60-tal böcker från oss som unga i två idrottsföreningar ska få välja bland, säger Peter Alsbjer och betonar vikten av att biblioteket kommer ut till barnens arena och prata om böckerna.

– Om vi bjuder in till biblioteket kommer bara de som biblioteksvana, konstaterar han och tror att samarbete mellan föreningar, idrottsrörelsen och studieförbund kan vara ett sätt att möjliggöra ett sådant arbete. Alla är inte föreningsmedlemmar, men det finns ju närverk och självklart kan vi bokprata vid till exempel ett LAN också, skrattar han.

Som en utveckling av Läsmatchen har Länsbiblioteket och SISU tillsammans sökt och fått pengar från Statens kulturråd för projektet Läskickar. Här är meningen att biblioteken tillsammans med idrottsrörelsen ska arrangera fortbildningstillfällen tillsammans med varandra för att se hur ett framtida samarbete ska kunna se ut.

– Ett sätt att stimulera samarbete helt enkelt, förklarar Peter Alsbjer och berättar om det tredje projektet, Läs bro´, som också är en fortbildningsserie men på en vidare arena tillsammans med studieförbund och fritidsgårdar. Här är målsättningen att verksamheterna ska lära känna varandra så att biblioteket vet vem de ska prata med på till exempel studieförbundet eller fritidsgården.

– I förlängningen hoppas vi att vi hittar killar ute i föreningarna som är intresserade av läsning och som vi tänker utbilda till ett slags läsambassadörer så att de i förlängningen kan få ett läsambassadöruppdrag gentemot sina generationskamrater.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet