Aktiva hyllor i Norge

Foto: Nikolaj Jonas Blegvad.

OLSO På Deichmanske bibliotek i Oslo har man provat så kallade aktive hyller, aktiva hyllor. Framsidan noterade för ett tag sedan en debatt på Biblist där användbarheten av dessa hyllor ifrågasattes och bad därför Anne-Lena Westrum, projektledare för Aktiva hyllor på Deichmanske bibliotek, att reda ut begreppen.

Vad är en aktiv hylla?

En aktiv hylla är en förmedlingsstation för böcker placerade i biblioteket. Den aktiva hyllan förmedlar mer information om boken än vad man kan läsa på baksidestexten. Programvaran sammanställer information som biblioteket producerat av information som finns tillgängligt på internet och presenterar det i ett enkelt gränssnitt. Tjänsten är utvecklad på biblioteket och både utveckling av idé, av prototyp och utveckling av användartester är genomförda av anställda på biblioteket.

Mervärde En aktiv hylla förmedlar mer information än en baksidetext, som till exempel recensioner och tips på liknande litteratur. Foto: Nikolaj Jonas Blegvad.

Hur fungerar en aktiv hylla?

När man lägger en fysisk bok på hyllan läses RFID-taggen av och boken identifieras. Det sker genom en rad uppslag mot olika databaser som hämtar information och presenterar dem på skärmen. Stationen gör också förfrågningar i bibliotekskatalogen och i en databas som innehåller bokrecensioner och det görs förfrågningar till olika källor på internet som till exempel onlinebokhandlare och sociala webbplatser.

Förutom att läsa bokrecensioner, kan användaren navigera till andra böcker av samma författare, eller till liknande, relaterade böcker. Länkarna till relaterade böcker är inte baserade på utlåningsstatistik, utan på likheten mellan böckernas katalogdata och explicita jämförelser görs av norska bibliotekarier. Listan över andra böcker av samma författare är baserad på unika titlar av författaren. Detta fungerar för att vi använder FRBR-modellen i vår katalogdata som är lagrat i RDF, inte i MARC.

Vad är bakgrunden till de aktiva hyllorna?

Aktiva hyllor utvecklades som projekt vid Deichmanske bibliotek, Oslos folkbibliotek, med ekonomiskt stöd från Nasjonalbiblioteket. Anledningen var att vi ville prova och göra en användartest på en tjänst som beskrivits i planeringen av det nya huvudbiblioteket i Oslo. Vi har nu genomfört två omgångar av användartester och vi sparar all statistik av användandet av stationerna. Detta, tillsammans med diskussioner om tjänsten, hjälper oss att få en värdefull grund för att bedöma och värdera tjänsten innan det nya huvudbiblioteket öppnar i Oslo år 2018.

Vad har ni lärt er hittills?

Vi har lärt oss mycket om konceptutveckling, biblioteksdata, programmering och hur låntagare tar emot nya tjänster på biblioteket. Vi har också lärt oss att det är svårt att kommunicera vad aktiva hyllor faktiskt är. Detta gäller kanske särskilt mellan bibliotekspersonal. Vi tror att det är viktigt att personal och ledning står bakom tjänsten och aktivt förmedlar och använder den i rådgivningssituationer. Vi har också lärt oss att stationen antagligen lämpar sig bäst i anknytning till en inlämningssituation. När låntagaren lämnar en bok han gillar vill han kanske hitta andra böcker av samma författare eller liknande böcker.

Var finns det aktiva hyllor i dag?

I dag har vi tre aktiva hyllor i drift. En på huvudbiblioteket och två på olika filialer i Oslo. Dessutom har Lillehammer folkbibliotek en aktiv hylla hos sig.

Hur ser framtiden ut?

På grund av utvecklingen av tjänster till det nya biblioteket kommer vi inte att utöka antalet aktiva hyllor de kommande åren. Först måste vi utvärdera om den aktiva hyllan ska bestå som den är, eller om vi ska anpassa innehåll, form och läge. Aktiva hyllor var avsedda att vara en fysisk enhet på biblioteket. Vi har hela tiden velat göra detta till en webbapplikation som kan användas på mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Där brukaren faktiskt är.

Fakta

All programvara för aktiva hyllor är öppen källkod och delas fritt på Github-konto: digital.deichman.no

Mer information om Aktiva hyllor finns på bloggen digital.deichman.no

Men först och främst tar vi med oss det vi lärt oss i utvecklingen av det nya biblioteket i Oslo där vi strävar efter att erbjuda utmärkt service som möter användarnas behov. Det kommer vi att jobba med de kommande fyra åren. Först ut är att byta bibliotekssystem och göra en fullständig övergång från MARC till RDF. När vi har gjort det har vi en bra metadatagrund som vi kan skapa bra tjänster på. Sökning och navigering är viktiga förmedlingsåtgärder för bibliotek och är något vi vill lägga stor vikt på.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet