Biblioteksfokus på Bokmässan i Göteborg

Foto: Niklas Maupoix

GÖTEBORG 1985 startade Bokmässan som en renodlad biblioteksmässa. Bibliotekarierna är fortfarande en av mässans viktigaste målgrupper. Mässan är en viktig inspirationskälla för landets biblioteksanställda. I år fyller Bokmässan 30 år och då firas bibliotekarierna lite extra. Framsidan är på plats och du som inte har möjlighet att komma till Göteborg kan få inspiration via vår webb.

Det nya området Biblioteksloungen i D-hallen blir centrum för satsningen och innehåller en lång rad programpunkter som vänder sig särskilt till bibliotekarier. På Biblioteks & berättarscenen arrangerar Kultur i Väst ett gediget program under hela Bokmässan. Programmet lyfter fram angelägna biblioteksfrågor och bjuder på intressanta författarsamtal. Martin Widmark, Conn Iggulden och Sigrid Combüchen är några av de författare som gästar scenen.

Bokmässan är en av landets stora händelse med fokus på bibliotek. Samtidigt är det långt ifrån alla i biblioteksvärlden som kan vara på plats. Det är däremot Framsidan. Följ vår bevakning på vår webb och i sociala medier. Läs också mer om bibliotekssatsningen i det kommande numret av Framsidan som är ute lagom till mässan.

Fakta

Alla programpunkter med anknytning till bibliotek finns här

Bokmässan har gjort ett specialutskick om bibliotekssatsningen. Läs mer här

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet