Den konstnärliga processen live på biblioteket

LYON Médiathèque Vaise är ett av de 15 biblioteken i biblioteksorganisationen i Lyon. Det som utmärker det här biblioteket är att de arbetar mycket med att levandegöra, stödja och förklara den konstnärliga processen på olika sätt. Så klart använder man sig av vanliga biblioteksmetoder, det vill säga man väljer ut och tillgängliggör böcker, filmer, artiklar kring olika konstnärliga uttryck. Men här tar man också ytterligare ett steg.

Biblioteket erbjuder och upplåter plats och utrustning för att låta en artist jobba fram en föreställning på biblioteket med allt vad det innebär av försök, tankar, repetitioner, omtagningar. Allmänheten och konstnärer ges tillfälle att mötas. Samtidigt kan elever på olika stadier få en mer realistisk uppfattning om konstnärlig verksamhet och studenter från de konstnärliga utbildningarna kan diskutera projektens framväxt. Verksamheten liknar mycket ett så kallat residens – fast på bibliotek.

I övrigt samarbetar man i partnerskap med olika scener och konstnärliga utbildningar i Lyon med omnejd, främst kring cirkus, gatukonst, humor, mim, marionetter, music hall, opera och teater.

Inspirerad?

För mer information och kontakt. Den ansvariga bibliotekarien kan engelska. Klicka här

Text: Kerstin Wockatz

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet