Elever skapar berättelser på nätet

PARTILLE Att skapa lärande som engagera kan vara en utmaning. I Partille har ett antal lärare gått samman och lanserat Partille stories – en skrivtävling för kommunens elever i olika årskurser. Berättelserna publiceras på nätet för verkliga läsare istället för att bara vara skrivuppgifter för lärarnas bedömning. Eleverna får också möta författare och en ökad förståelse för olika typer av texter. Biblioteken har bidragit med prisböcker och förhoppningen är att tävlingen ska stimulera både skriv- och läslust. Marika Abrahamsson är tidigare lärare, men arbetar nu som utvecklingsledare på kommunens utbildningsförvaltning. Hon berättar mer om tävlingen: 

 

Läs mer

Partielle Stories

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet