Ett hjärta slår för staden

CHICAGO En gång i tiden kunde chicagoborna beställa böcker till speciella utlämningsställen i stadens mer avlägsna delar. Böckerna levererades med häst och vagn. Nu 140 år senare är biblioteket etablerat på 80 olika ställen runtom i staden. Biblioteket är en vital del i stadens utveckling och satsar mycket på att tillgängliggöra den senaste tekniken. Här kan du bokstavligen låna hem internet.

Runt Harold Washington Library Center pulserar trafiken i flera filer. På ena sidan längs South Plymouth Court finns ett garage. Vore huset 140 år kan man tänka att hästdragna vagnar en gång rullat ut härifrån och en doft av stall svept över gatan. Men Harold Washington Library Center byggdes i slutet av 80-talet till minne av Harold Washington, Chicagos förste afroamerikanska borgmästare, som hyste en stor kärlek till både böcker och bibliotek. Dagens borgmästare är Rahm Emanuel och även han är en vän av bibliotek. Helt oavsett dofternas karaktär över tid, så finns det en lång tradition i Chicago att se biblioteket som ett vitalt organ i stadens centrala blodomlopp.

– Bibliotekets är en av många institutioner i Chicago som har till uppgift att ge näring åt den ekonomiska utvecklingen. Vi vet att biblioteket är den största fria ingången till dagens teknik. Med våra 80 lokala bibliotek och 3 000 datorer kan vi ge människor de tekniska färdigheter de behöver för att kunna ta första steget mot ett jobb eller starta eget, berättar Brian Bannon, bibliotekets kommissionär.

Kompetens Biblioteket har nära band till de ambitioner borgmästare Rahm Emanuel (mitten) har för stadens utveckling. Här besöker han en workshop med så kallade ”Finch”-robotar som är ett verktyg för att lära sig dataprogrammeringens grunder. Foto:CPL

Digitalt lärande

Denna form av att skapa digital delaktighet tar sig uttryck i en rad olika punkter i bibliotekets programverksamhet, alltifrån e-postens grunder till avancerande experimentverkstäder. I somras skapade borgmästaren och biblioteket också en länk till programmeringens konst genom ett samarbete med Google i Chicago. Det går nu att låna så kallade ”Finch”-robotar. Små robotar som är ett verktyg i att lära sig dataprogrammeringens grunder. Det sensate tillskottet i att skapa digital delaktighet är bibliotekets planer på att låna ut wi-fi-uppkoppling.

– För att staden ska bli konkurrenskraftig och för att skapa ett digitalt kompetent samhälle behövs en del grundläggande saker. Folk behöver digitala färdigheter, tillgång till tekniken och bredbandsuppkoppling hemma. Att erbjuda kurser och låna ut apparater för uppkoppling, så folk kan träna hemma, är ett experiment för att se om vi kan öka den digitala kompetensen och användningen av internet, berättar Brian Bannon vidare.

Unga i fokus

Även om det förekommer experiment och även om biblioteket testar nya vägar, sker inget av en slump. Det finns en genomgående strategi i allt man gör. Den senaste strategin såg dagens ljus för drygt en månad sedan. Strategin handlar övergripande om öppen och fri tillgång till både medier och teknik. Sedan handlar det om att kunna möta mångfalden i användarnas behov, helt oavsett vem hen är. Andra punkter i strategin tar mer fasta på var Chicago som stad står i dagsläget och hur biblioteket kan bidra till stadens utveckling i termer av ekonomisk och social utveckling. Biblioteket ska vara ett stöd för stadens invånare i form av att skapa möjligheter på olika plan. Det kan vara alltifrån en lässtund till att faktiskt starta ett företag. Det livslånga lärandet en viktig del av strategin, där inte minst barn och ungas lärande står i fokus.

– Vi har många programpunkter kring att vara ett stöd för unga i deras lärande. Det handlar om aktiviteter som kan hjälpa dem att lyckas bättre i skolan. För tonåringar drog vi 2009 igång en pilot som vi kallar ”YOUmedia” och som baserar sig på forskning kring tonåringars inlärning. Vi har nu expanderat denna pilot och idag har vi digitalt lärande för unga på elva olika bibliotek runtom i staden, säger Brian Bannon.

Smart stad

Någon lär ha sagt att framtidens läskonst handlar om att kunna avkoda programmeringsspråkens kommandorader. Vi som är uppväxta med Matrix-filmerna vet också hur ett regn av märkliga symboler på en skärm formar sig till det vi upplever som vår existens, vår värld. YOUmedia gör inte direkt anspråk på att skapa illusioner och förvandla mänskligheten till levande batterier. Däremot är det ett sätt att introducera och stimulera kunskapen kring dataprogrammering. Men det kan även vara en dansare som berättar om sin ambition och stegen till en karriär på eller vid dansgolvet.

Chicago Public Library har också rankats högt för sitt arbete med att tillgängliggöra teknik såväl som att vara det där vitala organet för stadens livspuls. En tysk studie rankade nyligen Chicago Public Library som nummer tre bland trettio städer runtom i världen och nummer ett i USA för dess aktiva roll i att bidra till utvecklingen av Chicago som en smart stad i dagens kunskapsekonomi.

– Chicago som stad har satsat på att vara ledande inom avancerad tillverkning. Vi på biblioteket bestämde oss för att visa folk vad det innebär. Det är svårt att beskriva innebörden av 3D-skrivare i en bok. Det bästa sättet är att visa och därför skapade vi maker labb för avancerad tillverkning på biblioteket. Det är ett exempel på hur vi kan vara en länk mellan människor och dagens ledande idéer. Detta sidan om våra andra aktiviteter kring ungdomar gjorde att vi rankades högt i den tyska studien, säger Brian Bannon vidare.

Bild på Brian Bannon

Bibliotekets kommissionär Brian Bannon framhäver bibliotekets roll för att bygga digital kompetens i dagens Chicago. Foto: CPL

Analog och digital balans

Mycket av det Brian Bannon lyfter fram ur bibliotekets verksamhet har en tydlig koppling till att stärka människor i deras digitala vardag. Självklart finns det också aktiviteter kring läsning. I somras genomförde biblioteket en variant på Sommarboken för barn upp till 13 för att stimulera läsningen under sommarlovet då den tenderar att sjunka. ”One book, One Chicago” är också ett inslag i verksamheten som ska få människor att mötas kring läsning. Men samtidigt är det en utmaning att hitta en balans mellan vad som lockar, kanske främst barn och unga, in i vår digitala tillvaro och hitta former för bra läsfrämjande insatser.

– Läsning är grundläggande för att kunna lära sig genom hela livet. Men det finns också andra färdigheter som är viktiga för ett livslångt lärande. Detta är en stor och viktig fråga som vi inte riktigt har kunnat hitta ett svar på själva, säger Brian Bannon.

Även om det nu handlar om ett livslångt lärande eller om att skapa förutsättningar för en stunds läsning, så är lärandet i sig en betydande del av bibliotekets verksamhet. En central fråga för många bibliotek i USA och inte minst i Chicago är förhållandet mellan det formella och informella lärandet.

– Det finns flera belägg för att barn lär sig mer utanför skolan än i skolan. Vi ser också att det finns nya vägar för biblioteket att spela en ledande roll i att skapa utrymme för det informella lärandet. Så vare sig det handlar om att experimentera runt lek med noll till femåringar eller jobba med tonåringar för hitta en länk mellan något de är intresserade av och en framtida karriär, så har biblioteket genom sin placering och sin funktion en unik roll att spela, säger Brian Bannon.

Del av en helhet

Mycket av det arbete som sker på Chicago Public Library är ett exempel på hur biblioteket är en pusselbit i ett större sammanhang. Den strategiska planen för biblioteket är en del av de politiska ambitioner som finns inom borgmästarämbetet. Detta kan möjligen ställas i relation till de två tredjedelar av biblioteken i Sverige som saknar en politiskt antagen plan. Kanske kan Chicago Public Library vara en inspiration för hur ett strategiskt dokument kan bidra till att inte bara utveckla biblioteket, utan även vara hjärtat i den lokala samhällsutvecklingen.

– Jag har jobbat i biblioteksvärlden i drygt femton år. Jag tycker det finns en unik innovationskraft i bibliotek. En av de saker vi ser här i Chicago, i förhållande till vårt uppdrag, är att vi kan bidra till att utveckla vår stad och vara innovativa i en snabbt föränderlig värld. Varje bibliotek måste skapa sina lösningar utifrån sina lokala förutsättningar. Men jag tycker varje stad behöver arbeta mot ett gemensamt mål, där biblioteket är en del. Jag tycker amerikanska bibliotek generellt gör ett bra jobb. Faktiskt tycker jag biblioteken i hela världen gör ett bra jobb, säger Brian Bannon.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet