Gränslös inspiration

LIBEREC Biblioteken tar in omvärlden och ibland når omvärlden biblioteken. Inte minst i samband med olika projekt. För ett antal år sedan var bibliotekarier från Tjeckien i Göteborg för att utveckla sitt arbete med mångkulturella frågor och lärande. Nu har en del saker förändrats. Men erfarenheter från projektet är fortfarande en del av verksamheten på biblioteket i tjeckiska Liberec. Och arbetet med att skapa internationella kontakter går vidare.

I början av hösten 2009 var ett antal bibliotekarier från olika delar av Europa på besök i Göteborg. Det var en del av EU:s program för vuxnas lärande Grundtvig, och Kortedala bibliotek stod som värd för delegationen. Under några dagar fick ett dussin representanter från sju olika länder en inblick i lärande i en mångkulturell vardag.

– Jag kommer ihåg bokmässan som var samtidigt. Den är större än den vi har i Prag. Vi hamnade på samma plan som två tjeckiska författare Jaroslav Rudis och Jachym Topol, skrattar Blanka Konvalinková, bibliotekarie på biblioteket i Liberec nordost om Prag.

En plats på vägen

Liberec är en stad nära gränsen till både Polen och Tyskland. Den uppstod ursprungligen som ett rastställe längs medeltida handelsvägar. Genom historien växte det från ett rastställe och så småningom marknadsplats, till dagens stad med strax under hundra tusen invånare. Under tidigt 1900-tal etablerade sig textilindustrin i staden vilket har satt sin prägel på delar av arkitekturen. 1759 byggdes ett bibliotek till prost P. Anton Kopsch och 1846 byggdes det första offentliga rummet för att låna böcker. Dagens biblioteket i Liberec är ett kombinerat forsknings- och folkbibliotek, som invigdes 2000 och öppnades för allmänheten året därpå. Det är ett nav för information, kunskap och forskning i hela regionen, inte minst forskning som är relaterad till textil och glas. Men det är naturligtvis också en plats för kultur och möten.

Bild på biblioteket i Liberec

Inspiration Biblioteket i tjeckiska Liberec är ett kombinerat folk- och forskningsbibliotek. Att knyta olika internationella kontakter är ett sätt att utveckla bibliotekets verksamhet. För ett antal år sedan var bibliotekarier från Liberec i Göteborg på ett studiebesök. En del av den inspiration man hämtade hem lever kvar. (CC)

Förändring

Under dagarna i Göteborg besökte delegationen bland annat en introduktionsskola för nyanlända i Bergsjön. Personalen på Kortedala bibliotek delade också med sig av sina erfarenheter kring lärande för vuxna. Inblickar som gav både idéer och inspiration till arbetet hemma i Liberec.

– Vi utvecklade vår programverksamhet för olika minoriteter, äldre och personer med någon form av funktionsnedsättning, berättar Blanka Konvalinková vidare.

Arbetet med mångkulturella frågor har förändrats något sedan besöket i Sverige. I dag finns det ett speciellt center som jobbar med interkultaritet i Liberec. De har ett samarbete med biblioteket, men samtidigt har en del av det arbete som tidigare skedde på bibliotek förflyttats till centret.

– Bland annat har de olika typer av kulturella arrangemang. Vi är inte lika aktiva på biblioteket idag som vi var tidigare. Vi köper in media på andra språk och vi jobbar bland annat med att erbjuda gratiskurser i tjeckiska för personer som bor här i Liberec och har andra modersmål än tjeckiska, säger Blanka.

Viktiga kontakter

Precis som i andra delar av biblioteksvärlden och med andra arbetsområden, så varierar engagemanget kring mångkulturella frågor. Blanka beskriver att en del bibliotek jobbar väldigt aktivt och andra mindre.

– Även om det inte är lika mycket nu, så tycker jag vi är aktiva. Förutom våra språkkurser och medier på andra språk, samarbetar vi med olika ambassader och gör utställningar. Nu har vi haft utställningar i samarbete med norska, slovenska, franska och ungerska ambassaden. Vi vill visa andra kulturer på biblioteket, säger Blanka.

Genom åren har biblioteket i Liberec också jobbat vidare med att knyta internationella kontakter i biblioteksvärlden. Bland annat har man med jämna mellanrum möten med kollegor i Polen och tyska Sachsen.

– Vi träffar våra grannar en gång i månaden och pratar om olika frågor och planerar sådant som utställningar, konferenser och litterära vandringar, berättar Blanka vidare.

Under 2010-2011fördjupade också biblioteket sina internationella kontakter med Tyskland, Polen, Spanien och Grekland. Personal från bibliotek i de olika länderna har varit på studiebesök i respektive land och utväxlat såväl erfarenheter som kunskap. Fram till november i år är också biblioteket i Liberec en del av ett Europeiskt biblioteks-

projekt tillsammans med bland andra universitetsbibliotek i Sachsen. Nu i september startar ytterligare ett gränsöverskridande projekt kring jämställdhet med polska kollegor.

– Vi behöver mer samarbete med bibliotek i andra länder för att utveckla vårt eget bibliotek. Vi får nya kontakter och lär oss om både kultur och hur vi kan utveckla biblioteket. Det är viktigt för alla bibliotek, säger Blanka Konvalinková.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet