Intervju med Per Mattson och Mikael Petrén om digitalt samarbete

GÖTEBORG Bokmässan rullar på för fullt. En av de nyheter vi tidigare presenterade var ett samarbete mellan Stockholms och Malmö stadsbibliotek kring att utveckla digitala tjänster. Mikael Petrén, chef för Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek och Per Mattson chef för Digitala biblioteket vid Malmö stadsbibliotek berättar om samarbetet.

 

Läs mer

Vi har tidigare skrivit om den digitala utvecklingen i två temanummer:

Framsidan 5 2011
Framsidan 1 2014


Läs också en tidigare intervju med Per Mattson om den digitala utvecklingen i Malmö. Bland annat om deras plattform för digital förmedling. Artikeln hittar du här

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet