Malmö och Stockholm lanserar digitalt samarbete

Per Mattson från Malmö stadsbibliotek och Mikael Petrén från Stockholms stadsbibliotek presenterade idag deras samarbete kring det digitala bibliotekets utveckling. Foto: Fredrik Svedemyr

GÖTEBORG Malmö stadsbibliotek lanserar tillsammans med Stockholms stadsbibliotek ett samarbete kring att utveckla en nationell plattform för utvecklingen av det digitala biblioteket.

Mikael Petrén, chef för Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek visar en "bokbläddrare" som manifesterar mötet mellan det digitala och fysiska biblioteket. Foto: Fredrik Svedemyr

Bokmässan 2014 är i gång i Göteborg. En av de nyheter som nu under förmiddagen har presenterats på Digitala Torget är ett samarbete mellan stadsbiblioteken i Malmö och Stockholm för att utveckla digitala tjänster.

– Det finns en rad utmaningar i ett kommunalt sammanhang som vi inte kan lösa själva. Det kan handla om metadata eller formatet på omslagsbilder i en bokbläddrare. Vi behöver bygga en nationell infrastruktur med starka lokala ingångar, säger Mikael Petrén, chef på Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek.

Blir omsprungna

Tanken är att man på nationell nivå ska kunna lösa vissa gemensamma frågor, samtidigt som biblioteken lokalt ska kunna utveckla sina tjänster nära den verklighet de verkar i. Det handlar till stor del om att skapa förutsättningar för att biblioteken bättre ska kunna möta samtidens såväl som framtidens behov i en digital värld.

– Vi måste finnas där folk är på nätet. Folk är på Netflix, YouTube eller andra ställen. Dessa tjänster har något gemensamt. De är lättanvända och snygga. Få biblioteksprodukter är ens nära. Vi satsar inte inte på det digitala biblioteket. I Malmö satsar vi bara tio procent av bibliotekets totala budget. Vi kommer bli omsprungna. Det finns ingen annan som kommer göra jobbet åt oss. Därför behöver vi satsa på ett samarbete, säger Per Mattson, chef för Digitala biblioteket i Malmö.

 

Se en intervju med Per Mattson och Mikael Petrén senare

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet