Ny skrift från Kungliga biblioteket tar upp hinder för biblioteksplaner

STOCKHOLM Idag publicerar Kungliga biblioteket en skrift om vanliga orsaker till att biblioteksplansarbetet stannar av eller helt enkelt aldrig kommer till skott. 

Enligt Kungliga bibliotekets statistik så framgår det att det i dagsläget är två tredjedelar av landets alla kommuner som saknar en politiskt antagen biblioteksplan. Det är ett dokument som tydliggör bibliotekens roll i en lokal kontext och därför en viktig utgångspunkt för en vital biblioteksutveckling. Sedan nio år har det funnits en lag som säger att alla kommuner ska ha en politiskt antagen plan för sin biblioteksverksamhet. Den nya bibliotekslagen skärper paragrafen genom att helt enkelt kräva att det ska finnas en biblioteksplan. Det är en separat plan som ska beskriva mål för all kommunal biblioteksverksamhet, oavsett om det är på skolan, i äldreomsorgen, på folkbiblioteket eller på den kommunala arbetsplatsen. Planen bör också beskriva de samarbeten som den kommunala biblioteksverksamheten har med andra bibliotek och organisationer.

Läs mer

Länk till KBs skrift Hinder för biblioteksplaner

Länkar till kommunernas biblioteksplaner

Länk till Framsidans temanummer om biblioteksplaner

I Chicago är biblioteket en aktiv del av borgmästarens ambition att bland annat tillgängliggöra dagens teknik till medborgarna. Det är ett exempel på hur ett bibliotek kan fungera som en motor för lokal utveckling med en tydlig plan i botten. Framsidan kommer skriva om detta i vårt kommande nummer, som är ute lagom till Bokmässan.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet