Om jag hade ett bibliotek – Mats Djurberg

Generalsekreteraren i Svenska Unescorådet Mats Djurberg betonar betydelsen av yttrande- och pressfrihet utifrån Unescos globala arbete. Han ser sitt bibliotek som en samlingsplats för människors samverkan över hela världen. Ett bibliotek som vilar på Unescos såväl som IFLAs grundläggande idéer. Foto: Anne Nilsson

Unesco, FN:s organisation för utbildning, kultur vetenskap och kommunikation & information, fäster stora förhoppningar till bibliotek, till vilken roll de skulle kunna spela och hur de skulle kunna stödja yttrandefrihet och tillgång till information – centrala punkter i Unescos konstitution och mandat.

Men bra bibliotek är faktiskt avgörande inom samtliga områden där Unesco stödjer utvecklingen; en utbildning utan bibliotek är svår att tänka sig, vetenskap kan inte utvecklas och ett forskarsamhälle kan inte byggas utan bibliotek, ett kulturliv utan bibliotek blir liksom en motsägelse i sig och fria och blomstrande medier och yttrandefrihet är inte heller tänkbara utan bibliotek.

I Unescos konstitution talas om ”det fria utbytet av idéer och kunskap” och här är naturligtvis biblioteken omistliga! Var om inte på biblioteken skulle det fria flödet av information och utbyte av idéer och kunskap ha sina starkaste försvarare och sin tydligaste fasta form?

Inom Unesco sker mycket globalt arbete kring yttrandefrihet och specifikt kring pressfrihet. Denna frihet är långt ifrån universell och bland Unescos medlemsländer finns stora motsättningar mellan länder och regioner om hur dessa friheter ska tolkas. På svenskt initiativ har Unesco 2014 publicerat World Trends in Freedom of Expression and Media Development som förhoppningsvis ska komma ut med flera utgåvor för att följa utvecklingen inom detta centrala område. I den första rapporten analyseras frihet, pluralism, oberoende och säkerhet.

Unesco har genom åren många gånger lyft fram koncept och idéer och därmed stött att de blivit globala angelägenheter. Så har skett till exempel genom etablerandet av programmet för Utbildning för Alla – numera är rätten till utbildning och vetskapen om att denna är rätt är universell en mer accepterad sanning än förut. Bland ”Unesco-koncepten” finns också sådant som världsarv, världsminnen och Open Access. Det är vår förhoppning att yttrande- och informationsfrihet så småningom också blir universella begrepp med allt vad detta skulle innebära för världen!

Unesco har inte bara ett unikt brett mandat inom FN, man har också väldigt många samarbetsnätverk med regeringar, frivilligorganisationer, expertorganisationer, skolor och högskolor, Unescoprofessurer, institutioner med flera. En sådan samarbetspartner i arbetet med biblioteken är International Federation of Library Associations (IFLA) som har mångåriga kontakter med Unesco.

Samarbetet med IFLA kan också sägas vara nyskapande och påhittigt: där har man tillsammans tagit fram texter som handlar om vad ett bibliotek skulle kunna vara och hur det skulle kunna arbeta med olika frågor, med tankar och definitioner – och inget internationellt organ hade tidigare skrivit något som kunde svara på frågan ”vad är ett folkbibliotek/skolbibliotek”. IFLA och Unesco kallar dessa texter för ”idédokument” viket visar att de inte är en del av Unescos normativa struktur, men nog så viktiga ändå!

Våren 2014 tog Biblioteksföreningen fram en samling av IFLA-texterna som översattes och publicerades i samarbete med Svenska Unescorådet i ”Bibliotekens internationella manifest”. Nu när alla manifesten finns lättillgängliga kan de kanske också tjäna som inspiration för diskussioner och definitioner i Sverige!

Så ”Om jag hade ett bibliotek” skulle det arbeta enligt alla IFLAs/Unescos idédokument och därmed vara en samlingsplats för människors samverkan och utveckling både i Sverige och utomlands!

Text: Mats Djurberg

 

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet