Fokus på regional biblioteksverksamhet

NORRFÄLLSVIKEN Just nu är Sveriges läns- och regionbibliotekarier samlade i Norrfällsviken på Höga Kusten i Västernorrland. I tre dagar ska de tillsammans försöka ta reda på hur regionbibliotekens framtid ser ut.

– Fokus på den här konferensen är de två propåer staten har kommit med, inleder Maria Ehrenberg, ordförande i Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier. Det handlar om den nya bibliotekslagen och om ett nytt läsfrämjande uppdrag på grund av de nya nationella målen för litteratur- och läsfrämjande.

Konferenskomplikationer

Ett femtiotal länsbibliotekarier klev på onsdagen efter en lång resa förväntansfulla av bussen vid Norrfällsvikens hotell och konferensanläggning. Ett trevligt bemötande grusades tyvärr ganska snart när det visade sig att flertalet skulle bo i campingstuga och sova i samma rum i väggfasta våningssängar. Efter en del protester kunde några byta hus och det var dags för lunch som bestod av en mindre barnportion spaghetti carbonara med Husman knäckebröd och i total avsaknad av någon som helst grönsak. Som tur är fanns frukt, vatten och godis i konferensrummet där teknik och internetuppkoppling inte fungerade.

Det hela blev ganska snart en ”snackis” där de flesta kunde skratta åt eländet och det blev  trots allt en bra konferensdag som tillsammans med kvällens grillning på en fantastisk strand till viss del kompenserade.

Läsfrämjande

Norrfällsviken är en oerhört vacker plats, men ligger långt bort. Jag tror inte att representanter för de nationella arenorna kände till matportionernas storlek eller standarden på boendet, snarare tror jag att avståndet hit bidrog till att de inte fanns på plats. I stället gjordes ett försök att via länk prata med Lotta Brillioth Biörnstad på Statens Kulturråd. Vi hann alla får en glimt av Lotta innan kontakten bröts och Maria Ehrenberg fick ringa upp, anteckna och återberätta vad hon hade att säga om statens förväntningar när det gäller litteratur- och läsfrämjande.

Lotta Brillioth Biörnstad och Maria Ehrenberg

Lotta Brillioth Biörnstad och Maria Ehrenberg

– Kulturrådets handlingsplan är inte klar och de vill gärna ha fler dialogsamtal, återger Maria. Lotta Brillioth Biörnstad menar att regionbiblioteken är jätteviktiga för att de ska kunna uppfylla sitt läsfrämjande uppdrag. Kulturrådet inser också, fortsätter Maria, att det saknas många pusselbitar i deras arbete och att fler borde samarbeta på alla nivåer

– Det är ju inte bara Kulturrådet med 15 miljoner som kan lösa världens problem, kommenterar Maria Ehrenberg. Kulturrådet behöver bli en mer aktiv myndighet och bjuda in fler aktörer. Och Kulturrådet vill gärna ha hjälp av oss, var tycker vi att Kulturrådet gör bäst nytta helt enkelt.

Efter samtalet uppstod en diskussion runt skillnaden mellan litteratur och läsfrämjande och vet Kulturrådet skillnaden, undrade man. Det diskuterade också om det är så självklart att biblioteken ska få det läsfrämjande uppdraget, för om uppdraget kommer in i samverkansmodellen är det många som kan vilja ta sig an uppgiften.

– Det är en fråga som är lätt att lösa, menar Maria Ehrenberg. Lagen stärker att det läsfrämjande uppdraget ska till biblioteken.

 Regionbiblioteken och de nationella arenorna

Årets konferens besöks av ett ganska stort antal tämligen nya länsbibliotekarier. Det kanske inte bara var för deras skull, men en hel del klarnade säkert när länsbibliotekarier som sitter som representanter i olika nationella grupper berättade om sitt arbete. Det finns representanter i KB:s högsta inflytande organ, den så kallade Nationella gruppen, det finns representant i KB:s insynsråd liksom i MTM:s råd och i ett antal nätverk på nationell nivå som till exempel Digidel och Barn, bibliotek och webb. Deras insatser varierar förstås och deras förutsättningar ser olika ut, men gemensamt för dem alla är uppgiften att synliggöra bibliotekens roll i sitt respektive sammanhang. En del saker sticker ut som till exempel att driva en implementering av barnkonventionen på alla nivåer, att MIK-frågan ska bli bibliotekens och att hitta strategier för att lyfta barn- och unga som målgrupp.

– Och att putta på KB att de ska se till att det blir en nationell bibliotekstrategi, tillägger Maria Ehrenberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet