Vad är bildning?

GÖTEBORG Bildningsbegreppet har återkommit under några samtal på Bokmässan. Vad räknas som bildning idag? Och vilka alternativa vägar finns till bildning? På vilket sätt hänger bildning ihop med klass och makt? Igår samtalade poeten och artisten Mattias Alkberg, aktuell med nya albumet ”Södra Sverige” och docenten och idéhistorikern Anders Burman samt  förläggaren Anders Teglund om bildningsbegreppet i Kultur i Västs monter. Se samtalet här:

Läs mer

Framsidan har tidgiare intervjuat Behrang Miri som bland annat talar om folkbildning i vår samtid:

Intervju med Behrang Miri

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet