Workshop, nationell biblioteksplan och surströmming

NORRFÄLLSVIKEN SLB:s konferens i Norrfällsviken fortsatte i ytterligare två dagar med intensivt arbete och inspirerande diskussioner som slutade med ett allmänt pluppande på fredagseftermiddagen.

Pennor raspar och det smattrar i rummet när post-it-lappar ivrigt skiljs från sina block. Det är sen eftermiddag men energin är fortfarande hög i rummet där uppgiften är att i enskildhet skriva ner vad man tänker runt frågeställningen På vilket sätt kan de regionala biblioteksverksamheterna främja folkbibliotekens kvalitet? Tidigare under dagen har man tagit ställning till frågor om hur man kan främja folkbibliotekens verksamhetsutveckling respektive folkbibliotekens samarbete.

Efter fem minuter sätter man sig i par för att prata ihop sig, efter ytterligare en stund fördubblas gruppen och så vidare tills man är en större grupp där man tillsammans ska enas om några svar. Skratt och allvar avlöser varandra när regionbibliotekens förhållande till folkbiblioteken diskuteras och mot slutet av dagen är väggarna fyllda av tätskrivna blädderblocksblad.

Moment 22

– Det känns som ett lyckorus att vara här med er efter förtydligandet i den nya bibliotekslagen angående bibliotekens uppdrag, ler Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg stort när han inleder fredagsmorgonen. Nu vill Svensk Biblioteksförening gärna ha ett resonemang med er om vem som gör vad, för jag tror inte vi ska vara bäst på biblioteksutveckling och vi behöver teama med varandra.

Den närmsta tiden kommer dock Svensk Biblioteksförening att lägga krutet på en helt annan sak.

– Vi kommer att fortsätta arbeta för en nationell bibliotekstrategi för den skulle förenkla för oss alla i vårt utvecklingsarbete, menar Niclas Lindberg och gör en kort sammanfattning som han beskriver som ett moment 22.

– Kungliga Biblioteket, KB, har fått ett uppdrag att skapa en nationell bibliotekstrategi. Om de tycker det är nödvändigt. Sakfrågan är alltså avgjord och myndigheten vill, men saknar pengar. De får om de vill, de vill, men de kan inte, förtydligar han.

– Därför, fortsätter han, har Svensk biblioteksförening nu beslutat att efter valet fokusera på att det kommer fram pengar. Sedan återstår att ta fram den nationella biblioteksplanen, och där kommer ni in, ler Niclas som hoppas att KB sliter av sig ledartröjan och överlåter till läns- och regionbiblioteken att arbeta med innehållet.

Tillbaka till roten

Svensk biblioteksförening ändrar inriktning på flera sätt i höst när man också vill byta fokus på diskussionen om kostnaden för skolbibliotek och diskussionen om behovet av fler resurser för bättre kvalitet på folkbiblioteken.

– Alla tycker det ska vara bemannande skolbibliotek, men det blir ju inget, säger Niclas Lindberg uppgivet. Vi vill hitta ett sätt att komma bort från den förlamande välviljan och tar därför nu fram en prislappstrategi där vi gör en beräkningsmodell vad det skulle kosta att bemanna alla skolbibliotek. Men, betonar han, det handlar inte om kronor och ören, utan om en förskjutning av diskussionen. Vad är kvalitet och vad kostar det.

– På samma sätt gör vi med folkbiblioteken där utvecklingen har gått otroligt fort från att folkbiblioteken var något alla hade en relation till, till att nästan bara hälften har det. Vi måste synliggöra biblioteken och gå tillbaka till roten där folkbiblioteken skulle ägna sig åt uppfostran, bildning och delaktighet. Metoden blev boken, om metoden ändras finns ändå uppdraget kvar och det är och något vi måste prata om och som också har stöd i bibliotekslagen som säger att folkbiblioteken ska verka för fri åsiktsbildning och demokratiska värden.

Västernorrlands Fawlty Towers

Efter en kväll med traditionell norrländsk touch av surströmming, avslutades konferensen på fredagen med en genomgång av torsdagens workshop och det blev stor trängsel när alla skulle sätta små ”pluppar” på blädderblocksbladen på väggen.

– Var ni sätter plupparna kommer att avgöra SLB:s arbete framåt, förklarade Maria Ehrenberg och berättade att styrelsen kommer att sortera och behandla alla post-it-lappar och pluppar på nästa möte i oktober och därefter bestämma vad de ska jobba med.

– Och jag tror att vistelsen här på Västernorrlands Fawlty Towers har svetsat ihop oss än mer, skrattar hon när hon avslutar konferensen. Fortfarande lyckligt ovetande om att den buss som några timmar senare skulle transportera oss alla till respektive tåg och flyg aldrig skulle dyka upp……

Rättelse

I förra artikeln skrev jag att det var läns- och regionbibliotekarier som samlade på SLB:s konferens. En mindre grupp har den titeln. Det var personal från regional utvecklingsverksamhet som träffades i Norrfällsviken där de flesta titulerar sig utvecklare, utvecklingsledare eller konsulenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet