Skolbiblioteket på Centrumskolan i Växjö är Årets skolbibliotek

Foto: Rebecca borg

STOCKHOLM/VÄXJÖ Igår korades grundskolebiblioteket på Centrumskolan i Växjö till Årets skolbibliotek. En tydlig verksamhet och ett starkt ledningsstöd var två punkter i juryns motivering.

Representanter från grundskolebiblioteket på Centrumskolan i Växjö fick igår ta emot priset Årets skolbibliotek 2014 som delas ut av Nationella skolbiblioteksgruppen. Årets motivering löd:

Årets skolbibliotek 2014 utmärks av:

  • en tydligt dokumenterad verksamhet
  • skolledningens starka stöd och engagemang i verksamheten
  • att skolbiblioteket har en ledande roll i skolans pedagogiska arbete
  • ett utvecklat och framgångsrikt samarbete mellan skolbibliotekarierna och lärarna
  • att skolbibliotekarierna inspirerar och engagerar inte bara på den egna skolan utan över hela landet

Nationella skolbiblioteksgruppen vill genom priset uppmärksamma goda exempel på skolbiblioteksverksamhet i Sverige. Läroplanen förutsätter välutrustade och professionellt bemannade skolbibliotek och den nya skollagen som infördes 2011, slår fast att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek.

På skolbiblioteket på Centrumskolan i Växjö jobbar bibliotekarierna nära både ledning och lärarkollegor för att stärka elevernas färdigheter inom läsning, informationskompetens och kritiskt tänkande.
– Det känns jätteroligt. Vi var nominerade redan förra året. Tur vi inte fick det då, för nu har vi blivit ännu bättre. Vi jobbar ute i klassrummen och mycket med pedagogerna. Biblioteket är ingen avgränsad plats och detta är hela skolans pris, säger Rebecca Borg, skolbibliotekarie på Centrumskolan i Växjö.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet