Sveriges första digitala sjukhusbibliotek

BORÅS Sjukhusbiblioteket inom NU-sjukvården är Sveriges första helt digitala bibliotek. Samtidigt har man gått från att vara ett patientbibliotek till att vara att nu vara ett personalbibliotek. Skönlitteraturen har gallrats ut och ersatts av digitala artiklar, tidningar och e-böcker för att främja vårdpersonalens vidareutbildning, kompetensutveckling och forskning.  Det har varit en resa kantad av starka känslor, såväl som tekniska utmaningar. Nu börjar resan närma sig sitt slut och bibliotekarierna formerar sig kring nya roller såväl som en positiv inställning till förändringen. Under Mötesplats i Borås presenterade bibliotekarierna  Anna Wilner och Helena Vallo Hult förändringsprocessen.

Fakta

NU-sjukvården är en av sjukhusgrupperna i Västra Götalandsregionen. NU står för initialerna i de två stora sjukhusen, Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) och Uddevalla sjukhus. I NU- sjukvården arbetar ca 5000 personer inom olika yrkeskategorier, såsom läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, psykologer, sjukgymnaster och administrativ personal. Biblioteket har lokaler både på Uddevalla sjukhus och NÄL och bibliotekspersonalen pendlar mellan dessa. Innan omvandlingen bestod personalen av bibliotekschef och sju bibliotekarier och gav service till personal, patienter och allmänhet.

Läs Helena Vallo Hults och Anna Wilners paperpresentation från Mötesplats. Du hittar det här 

Källa: Från motgång till framgång – Sveriges första digitala sjukhusbibliotek. Helena Vallo Hult & Anna Wilner 2014. Paper Mötesplats 2014

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet