Bildning – ett svårfångat begrepp

UDDEVALLA Kultur i Väst och Västarvet håller tillsammans på att arbeta fram en skrift om begreppet bildning. Med anledning av detta arrangerade de på torsdagen en dag om bildningens roll i dagens samhälle.

Syftet med seminariet var att försöka förtydliga vad begreppet bildning står för och hur idén om begreppet påverkar oss i vårt dagliga arbete. Inbjudna föreläsare talade alla om bildning ur olika perspektiv och först ut var författaren och professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, Sven- Erik Liedman, som i sin föreläsning försökte reda ut vad man kan mena med bildning. Bland annat gav han en historisk bild av begreppet, redde ut skillnader mellan begrepp som klokhet och visdom, och pratade om förhållandet mellan bildning och utbildning.

– Två begrepp som bör hänga ihop, men som sällan gör det, säger han och förklarar att en utbildning har en början och ett slut, med bildning är en oändlig process som pågår hela livet.

Göran Greider, debattör, poet och chefredaktör på Dala-Demokraten, retar sig på begreppet bildning som han tycker klingar falskt. För honom handlar bildningsbegreppet om maktperspektiv och om makt, klass, etnicitet och kön.

– Begreppet är rotat i viss kulturkonservativ syn, konstaterar han och ger oss rådet att sluta använda begreppet.

– Dra ett streck över ordet och tänk något annat för vi måste inse att vi förändras och vi måste bejaka det nya vi möter.

Folkbildning

Både Sven- Erik Liedman, Göran Greider och en av eftermiddagens föreläsare Ulrika Knutsson från Folkbildningsrådet, uppehöll sig en del vid skillnaderna mellan begreppen bildning och folkbildning. Sven- Erik Liedman hävdar att folkbildningen är Nordens enda bestående bidrag till bildning och Ulrika Knutsson pratar om folkbildningen som ett uppdrag med många perspektiv.

– Folkbildning är bildning ”för folket och genom folket”, citerar hon.

Göran Greider konstaterar att begreppet folkbildning klarar sig från hans domstol och tycker det är ett fantastiskt ord som brutit sig ur bildningsbegreppet.

– Folk känner till folkbildningen som något som kommer underifrån och folkbildningen fungerar. Ta tillvara på det, uppmanar han.

 

FAKTA

Dagens seminarium om bildning och kultur arrangerades av Kultur i Väst och Västarvet och hölls på Bohusläns museum i Uddevalla.

KOM I HÅG: Nästa nummer av Framsidan har tema bildning. Där kan du bland annat läsa mer om Folkbildningsrådets arbete. Kommer i december.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet