Ny modell för e-böcker klar

STOCKHOLM Stockholms stadsbibliotek välkomnar den modell för utlåning av e-böcker som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och förlaget Natur och Kultur nu har enats om. Stockholms stadsbibliotek har varit en aktiv part i att arbeta fram modellen. Nu får låntagarna tillgång till alla Natur och Kulturs titlar, samtidigt som de kommer ut till försäljning.

– Det är en världsunik uppgörelse som bevisar det som många inte trott var möjligt, att både förlag och bibliotek kan hitta en affärsmodell som är gynnsam för båda parter, säger Mikael Petrén, chef för Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek.

Mikael Petrén har deltagit som expertstöd till SKL i förhandlingarna och Stockholms stadsbibliotek uppmanar alla bibliotek i landet att använda sig av modellen.

Hotar inte försäljningen

Modellen innebär bland annat att alla Natur och Kulturs e-böcker blir tillgängliga för utlån på bibliotek samtidigt som de kommer ut till försäljning, till ett rimligt pris. Många andra förlag, exempelvis Bonniers och Norstedts, väljer genom sin prissättning att hålla nyutgivna e-böcker borta från biblioteken, med motiveringen att det annars skulle hota försäljningen.

Stockholms stadsbibliotek och Natur och Kultur har under ett års tid gjort simuleringar som visar att lånen av nyutgivna titlar ökar när de finns tillgängliga direkt. Simuleringarna visar dessutom att förlagets försäljning av e-böcker också ökar under samma tid.

– Det har funnits många farhågor tidigare och det har varit svårt att bedöma alla risker. Den allmänna uppfattningen har varit att utlåningen hämmar försäljningen. Nu har vi ett bra underlag och det förflyttar vår världsbild. Simuleringarna är en tydlig indikation på att e-boksutlånen inte hotar försäljningen, snarare tvärtom, säger Mikael Petrén.

Modellen innehåller tre prisnivåer som sätts efter hur nyutgiven boken är, med ett genomsnittspris kring 20 kronor för varje utlån, vilket är i stort sett vad biblioteket betalar idag. En sänkt distributionskostnad gör att biblioteken kan behålla sitt genomsnittspris samtidigt som förlaget och författaren får en högre ersättning per lån än i dag.

– Biblioteken ger många chansen att hitta fram till läsning, och det ska gälla oavsett vilket format man läser i, säger Stockholms stadsbibliotekarie Inga Lundén som hoppas att andra förlag ska känna sig trygga med modellen och ansluta sig.

 

Mer i ämnet

För mer bakgrund kring modellen läs Digitala bibliotekets blogg

Webb-tv om digitalt samarbete mellan Stockholms och Malmös stadsbibliotek. Länk här

Framsidan har vid flera tillfällen skrivit om e-böcker och digital utveckling. En del av artiklarna hittar du här

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet