Tillgänglighet framför allt

STOCKHOLM För sjätte året i rad arrangerade Svenska Daisykonsortiet i förra veckan sin årliga konferens. Årets tema var Tillgänglighet framför allt! och som vanligt bjöd konferensen på ett brett program med allt från en lägesrapport om Epub3 och tillgänglig it, till berättelser och exempel på projekt och verksamheter i Sverige, och i år också från Norge.

– Jag är jättenöjd med årets konferens som bjöd på en bra blandning och kontraster av teori och praktik. Dessutom lockade konferensen i år fler deltagare än någon gång tidigare, säger en leende Maria Lundqvist som i och med årets konferens avgår som ordförande för Svenska daisykonsortiet.

– Jag har under mina sex år som ordförande sett den här konferensen växa och fått välkomna nya tunga medlemmar som till exempel Kungliga Biblioteket, Svensk Biblioteksförening och KTH. Men det är dags för nya krafter med nya perspektiv att ta över och jag vill fokusera på mitt arbete med tillgänglighetsfrågor på hemmaplan.

MTM

Den 1 januari 2015 övertar Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, ansvaret för Sveriges insatser för lättläst och stiftelsen Centrum för lättläst läggs ner. All verksamhet kommer att finnas under samma tak och Roland Eliasson, generaldirektör på MTM, ser bara fördelar och ser fram mot arbetet.

– Det känns angeläget att få ihop helheten och det kommer att bli enklare när vi får ett samlat grepp kring tillgängliga medier, menar han och ser bara fördelar av två organisationer som har mycket att lära av varandra.

För att kunna arbeta mot en ökad bredd och mångfald kommer det i samband med sammanslagningen att inrättas ett vetenskapligt råd som kommer att sammanställa och sprida relevant forskning, och ett brukarråd bestående av intresseorganisationer, förmedlare och representanter för målgrupperna.

– Brukarrådet kommer att ställa krav på oss att förmedla medier ännu bättre än vad vi gör idag, tror Roland Eliasson.

En del av debatten kring sammanslagningen har handlat om hur målgruppen som har svenska som andraspråk kommer att beröras och Roland Eliasson har inte något svar att ge på hur det nya MTM ska arbeta med den del som inte ingår i uppdraget kring personer med funktionsnedsättning.

– Vi är måna om upphovsrätten där paragraf 17 ger oss stöd att kopiera och sprida, säger han och berättar att det finns en grupp som arbetar med frågan för var gränsen ska gå. Jag ser behovet att jobba med frågan, förtydligar han.

Med brukarna i centrum

Ett av de projekt som var på plats för att berätta om sina erfarenheter och verksamhet, var det treåriga projektet Begripsam. Ett projekt som gjorde stort intryck och som handlar om synen på människan, att människor med olika diagnoser har olika behov och olika förutsättningar och om att hitta lösningar för olika behov i informationssamhället.

– Projektet jobbar med de tre spåren utbildning, utveckling och standardisering, berättar Torbjörn Lundgren som är en av två projektledare.

Ett antal personer med bland annat dyslexi, ADHD, autism, asperger och utvecklingsstörning får under projektet möjlighet att utbilda sig och utifrån sina erfarenheter medverka vid utvecklingen av nya metoder.

– Begripsam visar att ett kreativt samspel kan fungera mellan brukare, utvecklare och forskare, säger Torbjörn Lundgren och berättar om samarbetet med Runö folkhögskola där förhoppningen är att projektet under sina tre år ska hitta former för en folkhögskolelinje där personer med egna nedsättningar kan få lära sig mer om sig själv och andra så att de med sina erfarenheter kan företräda gruppen.

Årets Amypristagare Anne Ljungdahl drar stolt på sig en landslagshockeytröja som en symbol för sitt engagemang och arbete med olika läsprojekt där bland annat idrottsklubbar och kända idrottsprofiler inspirerar.

Årets Amypristagare Anne Ljungdahl drar stolt på sig en landslagshockeytröja som en symbol för sitt engagemang och arbete med olika läsprojekt där bland annat idrottsklubbar och kända idrottsprofiler inspirerar.

Årets Amypristagare

Ett återkommande inslag på Daisykonsortiets konferenser är att årets Amy-pristagare får presentera sig och sitt arbete. Årets pristagare heter Anne Ljungdahl och är skolbibliotekarieutvecklare i Västerås. Varmt och personligt berättade hon om hur det var att växa upp med sin kusin Kajsa som genom sin ovanliga sjukdom fick henne själv att utrustas med såväl tålamod som en del insikter och, tror hon, ett engagemang för allas rätt till läsning och litteratur.

Hon passade också på att framföra tre önskningar för framtiden där den första symboliseras av en brandman.

– En brandman har fokus på brukarnas behov och har ordning på grejerna, något att ta efter menar hon. Min andra önskan är en nationell strategi för sjukhusskolbiblioteken som idag inte är något skolbibliotek enligt lagen, och min tredje önskan är ett tillgänglighetslyft i form av en nationell portal som samordnar och bygger infrastruktur.

 

FAKTA

Svenska Daisy-konsortiets konferens vänder sig till alla som på olika sätt ansvarar för, arbetar med eller är intresserade av att göra information och litteratur tillgänglig.

Filmade föredrag från årets konferens finns på webbplatsen mtm.se

Svenska Daisykonsortiet bildades 2003 och består idag av 45 medlemsorganisationer runt om i landet. Från och med årsmötet den 14 november 2014 heter ordförande i Svenska Daisykonsortiet Elin Nord.

Svenska Daisykonsortiet är medlem i det internationella DAISY Consortium, som leder den världsomspännande utvecklingen av Daisy-formatet.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet