Berättarministeriet i Husby

HUSBY Berättarministeriet finns i områden med hög arbetslöshet där de i sina skrivarverkstäder vill uppmuntra barn och unga att skriva och berätta. På så sätt hoppas de inspirera morgondagens författare, kreatörer och journalister och skapa en grund för ett bredare kulturliv och ett mer inkluderande samhälle.

– Vi behöver en huvudperson, säger volontären Åsa till klass 5 B från Kvarnbackaskolan i Kista som en gråmulen novemberdag besöker Berättarministeriet i Husby och nu sitter samlade inne i skrivarverkstaden.

Snabbt kommer det en rad av förslag där det efter en hemlig omröstning blir en ninja som får den rollen.

– Vad ska ninjan heta, undrar Åsa vidare och efter omröstning får ninjan namnet Skuggan.

Sakta växer en historia fram och snart finns en inledning till en berättelse som barnen under förmiddagen får fortsätta skriva på individuellt.

– Det är inget krav att skriva när de kommer hit, berättar Erika Charpentier, verksamhetssamordnare på skrivarverkstaden i Järva där Husby ingår. Det ska vara lättsamt och roligt så vill de rita får de göra det i stället. Eller berätta en egen, helt annan historia. Syftet är att inspirera till det skrivna ordet, att sänka trösklarna så att alla barn och unga ska känna sig trygga med det skrivna ordet som är ett viktigt verktyg för att kunna vara en aktiv del av samhället.

Bild från Berattarministeriet i Husby

Alla ska ha en chans Berättarministeriets vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättning att aktivt delta i samhällslivet. – Det finns en tanke att öka den socioekonomiska rörligheten i samhället, att man inte ska vara definierad av den plats man råkar bo på, säger Erika Charpentier. Foto: Helén Andersson

Redaktör Schwartz

När klassen kom till Berättarministeriet lokaler i Husby, samlades de i Alien Supermarket där sortimentet består av allt en utomjording kan behöva. Här finns fyrarmade tröjor, raketbränsle, syre på burk, rymdglasögon, vax till rymdskeppet och ett grön-utan-sol-solarium. Här får barnen röja runt och låta fantasin härja fritt innan det är dags att tillsammans komma på det hemliga lösenord som ska ta dem genom den hemliga dörren in till skrivarverkstaden.

– Butiken är en del av metoden vi använder för att få igång fantasin, säger Erika Charpentier och avslöjar att också Berättarministeriets andra skrivarverkstad i Södertälje har en butik på samma utomjordingstema, men att skrivarverkstäder runt om i världen kan ha väldigt olika tema i sina butiker.

Inne i skrivarverkstaden välkomnas barnen till ett bokförlag där redaktör Schwartz styr och ställer. De vuxna på Berättarministeriet är anställda på bokförlaget och är för tillfället i onåd hos redaktören eftersom de inte skriver några roliga berättelser längre. Direktör Schwartz finns hela tiden bakom en stängd dörr och hörs bara som en högtalarröst. Efter lite övertalning går redaktör Schwartz med på att låta barnen hjälpa bokförlagets personal att skriva en fantasifull berättelse.

– Redaktör Schwartz är en väldigt fantasieggande figur som många går igång på, ler Erika Charpentier. Det är väldigt populärt att skriva brev till redaktören och vi ser ofta att det är de barn som tycker det är tråkigt eller besvärligt att skriva som blir mest nyfikna på redaktör Schwartz. Tanken med redaktör Schwartz, fortsätter hon, är att karaktären ska fungera som symbol för känslan av den kritiska röst många barn har inom sig av att inte kunna. För det som händer är att barnen kommer över den när de tillsammans övertygar den skeptiske Schwartz att de visst kan skriva och att de visst har en himla massa fantasi. Och så klart blir Schwartz jätteimponerad när de som vill läser upp det de skrivit under dagen, skrattar Erika Charpentier. Så imponerad att han genast låter göra en bok av deras gemensamma berättelse de inledde dagen med. En bok de både får ta med hem och som hamnar i Berättarministeriets bokhylla på webben.

– Självklart är inte det här något som gör att alla barn kommer att älska att skriva. Men det kan i alla fall kanske så ett frö. Och det är det vi hoppas att vi kan bidra med.

Bilder från Berättarministeriet i Husby

Fantasieggande Alian Supermarket är en fantasieggande butik i anslutning till skrivarverkstaden på Berättarministeriet i Husby där skrivarverkstaden är ett ljust rum med skira gardiner som skapar fyra mindre rum i rummet för att skapa skrivro när barnen jobbar med det individuella skrivandet. Foto: Helén Andersson

Volontärer

Berättarministeriets verksamhet har sitt ursprung ur viljan att göra något konkret för att motverka ökade klassklyftor och utanförskap. Av en slump snubblade Berättarministeriets initiativtagare, stiftelsen Culture without Borders, över en föreläsning där den amerikanske författaren Dave Eggers berättar om sin verksamhet 826 National, som han startade år 2002. En föreläsning om en verksamhet som inspirerade Culture without Borders till att öppna den första svenska skrivarverkstaden i Södertälje år 2011. Två år senare öppnade Berättarministeriet i Husby och snart startar också den tredje i Hagsätra.

– Berättarministeriets verksamhet finns i områden med hög arbetslöshet och låga skolresultat och tanken är att verksamheten ska lyfta de områden som behöver extra stöd, säger Erika Charpentier. Så småningom ska det bli ytterligare en skrivarverkstad någonstans i Stockholmsområdet innan verksamheten tittar på möjligheter att starta också i Göteborg och Malmö.

Berättarministeriets metod bygger bland annat på att det ska finnas många närvarande vuxna som lyssnar och stöttar barnen vid övningarna i skrivarverkstaden och en förutsättning för det är verksamhetens alla volontärer. Volontären får en kortare utbildning, får lämna in ett utdrag ur polisregistret och väljer själv vilken roll de vill ha vid övningarna.

– Volontären och de anställda hjälps åt och de är otroligt viktiga för oss, betonar Erika Charpentier. Vi är en ideell stiftelse och volontärerna är ett av de ben vi står stadigt på.

Samarbeten

Skolklasser står i kö för att komma till skrivarverkstaden i Husby och de har verksamhet fem dagar i veckan plus drop-in och öppet hus, eller ordpyssel, på lördagar.

Skolorna har olika program att välja bland som till exempel Gulduppdraget som är ett samarbete med ALMA-akademin.

– Då får barnen i uppgift att hjälpa till att tolka juryns motivering till val av pristagare, berättar Erika Charpentier. Då kommer klassen hit en gång för att sedan arbeta i klassrummet och komma tillbaka hit och redovisa.

Under höstlovet hade Berättarministeriet i Husby ett samarbete med Hallwylska museet i Stockholm där barnen ena dagen fick gå en dramatiserad vandring på museet, för att dagen efter komma till Berättarministeriet och skriva en historia tillsammans.

– Sedan har vi också längre skolprogram som sträcker sig över längre tid, samarbete med bokförlag, kulturskolan och bibliotek, fortsätter Erika Charpentier och berättar om Bokslukardagen och Redaktör Schwartz’s bokutgivning som klass 5 B från Kvarnbackaskolan tog del av. En dag de inledde hos Redaktör Schwartz i skrivarverkstaden, och avslutade med bokprat på biblioteket intill.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet