En dag om planer

GÖTEBORG Tidigare i veckan arrangerade Kultur i Väst en dag om planer. Det handlade om kultur- och biblioteksplaner på olika nivåer och från olika delar av landet. Enligt Kungliga bibliotekets senaste sammanställning visar det sig att 45 procent av landets kommuner har en biblioteksplan som är äldre än från 2011 eller ingen plan alls. På många håll pågår nu arbetet med att formulera nya planer och revidera gamla. Ett bra planarbete tar sig bland annat uttryck i en samverkan mellan såväl olika planer, som aktörer. Ett exempel på ett väl förankrat biblioteksplansarbete finns i småländska Mönsterås.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet