Filmtajm med barnen

LERUM Under lekfulla former bygger barnen sina kunskaper för det framtida mediesamhället. Biblioteket i Floda samarbetar med kommunens förskolor. Här lär sig barnen digital kamerateknik och får en möjlighet att gestalta sin vardag och sina drömmar.

Runt en dator och några digitalkameror sitter, eller kanske mer studsar, fem barn från avdelningen Igelkotten.

– Det här är min favoritplats!

Det är andra gången de ses på biblioteket i Floda. Sist fick de hemläxa att fotografera sina favoritplatser. Nu tittar de på bilder som gestaltar allt ifrån hörnan med gosedjuren till tv-soffan.

– Vem är det här? Är det din mamma?, frågar Nina Persson.

Hon jobbar som bibliotekarie och håller i dagens workshop. Tillsammans med barnen bläddrar de genom och pratar om de olika bilderna. Men när det börjar klia för mycket i de små benen blir det dags för skattjakt med kamerorna. De ska leta efter första bokstaven i sitt namn bland alla böcker och ta en bild.

– Förra gången letade vi efter djur, säger Anton.

Bild på filmworkshop på Floda bibliotek

Skapar På biblioteket i Floda, i Lerums kommun, jobbar Nina Persson med filmworkshop för barn. Det är ett sätt att introducera barnen i eget skapande med kameran som verktyg och samtidigt få dem att fundera kring källkritik. Elsie och Axel har fotograferat sina favoritplatser och berättar stolt om sina bilder. Foto: Fredrik Svedemyr

Fånga en dröm

Dagens workshop är fjärde omgången och är en fortsättning på ett pilotprojekt som biblioteket var med i tillsammans med en förskollärare och en filmpedagog.

– Jag gick en kurs i att hålla workshop om att lära barn filma. Projektet blev också ett bra möte mellan olika professioner och gav många bra idéer och tankar. Nu har det blivit ett fast inslag och det känns roligt att det har stadgat sig, säger Nina Persson.

De olika barngrupperna har jobbat med olika teman. Det handlar om att gestalta saker i sin vardag med både bilder och filmsnuttar.

– Vi hade en uppgift att filma en dröm. En pojke hade ritat teckningar och filmat av. Han levandegjorde det på ett väldigt bra sätt genom att röra på kameran. Det blev väldigt kreativt, berättar Nina Persson.

Viktig kunskap

Även om det inte katalogiseras enligt professionens alla regler, så sparas allt som barnen gör. Kanske kommer någon av barnen tillbaka om femton år och frågar efter den där drömmen de gestaltade. Genom projektet kunde biblioteket köpa in lagringsmedier och inte minst kameror. En del av satsningen handlar om att tillgängliggöra tekniken och lära barnen att använda kameran som redskap för att uttrycka sig. Samtidigt blir det också ett sätt att skola de yngre barnen i källkritiska aspekter av vår mediala tillvaro.

– Vi kan prata om vem som har tagit bilden. Vi pratar även om att när de tar en bild på något, så väljer de samtidigt bort saker som inte syns i bilden. Jag tror det är en stor vinst att vi kan tänka källkritiskt kring bilderna, säger Nina Persson och ser det som en given del av bibliotekets roll att jobba med att bidra till en ökad medie- och informationskunnighet.

– Vi har ett ansvar att vara medvetna om de här frågorna, säger hon.

Hon ser också att det finns en viktig koppling mellan att kunna komma till biblioteket och att prova olika saker. Förhoppningen är att arbetet nu ska få spridning.

Barn på filmworkshop på biblioteket i Floda

Bygger Anton, Casper och Cyrus fokuserar och reflekterar. Att sänka trösklarna kring tekniken och att försöka bli lite kompis med kameran är en del av lärnadet. Varje omgång avslutas med en utställning där barnen får visa upp vad de gjort. Filmworkshopen bygger både kunskap och självförtroende. Foto: Fredrik Svedemyr

Barnen äger

Biblioteket erbjuder en workshop per termin och så här långt har fyra förskolor från olika platser i Lerums kommun varit med. Barnen kommer till biblioteket fem gånger och allt avslutas med en utställning.

– Det finns en demokratisk tanke med att barn får visa vad de tycker är viktigt. Många vet inte vad det innebär att vara barn idag och det är inte vanligt att barn får ta den platsen. Det stärker deras självförtroende. När vi hade första workshopen gick barnen i led tätt bakom sin lärare. När vi sedan hade vernissage och släppte in föräldrarna hade barnen tagit över rummet och kände sig mycket mer självsäkra. För barnen tror jag det gör skillnad, säger Nina Persson.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet