Ny litterär plattform

GÖTEBORG Folkbibliotek, litterära nätverk och andra aktörer och verksamheter i Västra Götaland har gått samman och bildat en litterär plattform för att öka litteraturens synlighet och tillgänglighet.

– Tänk nytt, uppmanar Eira Högforsen, handläggare på kultursekretariatet i Västra Götaland när hon inleder plattformens första träff i förra veckan när ett stort antal litterära aktörer samlades hos Kultur i Väst i Göteborg. Vi hoppas att en litterär plattfom som den här ska generera nya utvecklingsområden, nå nya målgrupper, sprida information och ge stöd och möjligheter, fortsätter hon och uppmanar till gemensamma konferenser, projekt och utbildningar.

Bakgrunden till litteraturplattformen är ett uppdrag Kultur i Väst fått av Kulturnämnden i Västra Götaland. Bakgrunden till uppdraget är i sin tur dels resultatet av den omtalade PISA-undersökningen, och dels en regional kartläggning som visar att litteraturen får för lite resurser i regionen.

– Jag har tolkat uppdraget som att vi bildar ett nätverk för och med litterära aktörer, säger Gunnar Südow, konsulent i skönlitteratur på Kultur i Väst. Samarbete är alltid bra och redan nu har vi några konkreta idéer som till exempel seminarium om biblioterapi på nästa Bokmässa och Readers Corner, alltså litteratur på oväntade ställen, berättar han och avslöjar att nätverket kommer att ses igen under våren då han hoppas att också representanter från förlag och bokhandel ska ansluta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet