Alice Bah Kuhnke vill prioritera kulturarv och digitalisering

GÖTEBORG Kulturarvet och digitalisering är i fokus under Digikult som nu pågår på Göteborgs stadsmuseum. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inledde under förmiddagen med att lyfta fram just kulturarvsfrågor och digitalisering som prioriterade områden för regeringen. En prioritering där hon också ser att biblioteken har en viktig roll.

Det finns många aspekter av vårt gemensamma kulturarv som tangerar såväl kulturella och demokratiska dimensioner. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) talar inledande om att kulturarvet förhåller sig till och i samhället genom att levandegöra och skapa delaktighet. Hon framhäver också att två prioriterade områden för regeringen framöver är kulturarv och digitalisering. I en kommentar till Framsidan lyfter hon även bibliotekens roll.

– När jag pratar om kulturarv som ett prioriterat område landar det också i biblioteket som arena för det som sker i nutid och framtid. Mycket av det arbete som sker med att digitalisera och tillgängliggöra sker också inom bibliotekssektorn, säger hon.

Även om biblioteken har en viktig roll i tillgängliggörandet av kulturarvet i dess olika format och form, finns det i dagsläget inga tydliga besked kring vad prioriteringarna innebär på ett mer konkret plan. Arbetet med att digitalisera har sedan länge varit en fråga för bibliotekssektorn. Inte minst inom ramen för Kungliga bibliotekets arbete. Regeringen har sedan tidigare aviserat det så kallade bibliotekslyftet, där det bland annat skulle ingå pengar för att tillgängliggöra e-böcker till folkbiblioteken och skapa bättre förutsättningar för biblioteken att utföra sitt demokratiska uppdrag. När regeringens budget föll, rasade även bibliotekslyftet. Alice Bah Kuhnke kunde under dagen inte ge närmare besked kring vad som händer med satsningen på bibliotek.

– Jag kan inte föregå budgetprocessen. Nu har vi en bibliotekslag som andas mycket av den roll vi vill att biblioteken ska ha. Men vi vill arbeta framåt nu för att gå från vackra ord till handling, säger Alice Bah Kuhnke.

I nästa nummer av Framsidan som kommer ut i veckan, kan du läsa mer om det politiska landskapet och där också Alice Bah Kuhnke ger sin syn på bibliotek och kommande satsningar.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet