Hatbrev mot sagostund

MARIESTAD Ett anonymt brev med starka rasistiska uttryck fick stadsbiblioteket i Mariestad att ilskna till och de har nu polisanmält händelsen.
– Jag blir inte så förvånad, men jag blir jäkligt förbannad, säger bibliotekschef Ragnhild Brandstedt.

För några veckor sedan kom det ett dubbelsidigt, handskrivet brev adresserat till Stadsbiblioteket i Mariestad. Brevet innehöll en lång rad av rasistiska uttryck där personen framförallt vänder sig mot att biblioteket har sagostunder på arabiska. Bland annat tycker avsändaren att biblioteket borde erbjuda sagostunder på svenska och att ”de kan åka hem till Mellanöstern och höra på sina sagor”.

– Brevet har ett väldigt föraktfullt språk och avsändaren använder ord som ”asylerna” och ”afgananalfabeter”, och det här med svenskar och Sverige står på flera ställen i brevet med flera tjocka understrykningar, berättar Ragnhild Brandstedt. Avsändaren av brevet påstår sig vara legitimerad lärare och om det stämmer är det ännu värre, fortsätter hon. Hur kan det finnas så mycket hat.

Markering Ragnhild Brandstedt ser polisanmälningen av hatbrevet som en markering. Foto: Selfie

Markering Ragnhild Brandstedt ser polisanmälningen av hatbrevet som en markering. Foto: Selfie

Polisanmälan

Med i brevet fanns också en artikel från lokaltidningen som berättade om sagostunderna på arabiska på biblioteket. Artikeln innehöll en närbild på kvinnan som håller i sagostunderna. Den bilden är nu överstruken med ett stort svart kryss och bredvid står skrivet ”Har vi blivit araber nu också!”. Med i brevet fanns också en utklippt tidningsannons på biblioteket som berättar om en serie som kallas Arabiska caféer under våren. Den var också överkryssad.

– Först tänkte jag att det var ett hatbrev, säger Ragnhild Brandstedt. Men var går gränsen mellan hat och hot, funderar hon. För oss blev det ett tydligt hot när en bild på en person är överkryssad med ett svart kryss och ett brev med ett så tydligt rasistiskt innehåll. Och allt sådant måste polisanmälas som en markering.

Reaktioner

Sedan brevet blev känt är det många som har reagerat och uttryckt sin ilska och frustration. Kommunstyrelsens ordförande i Mariestad, Johan Abrahamsson (M) säger till Framsidan att det alltid är allvarligt när en förvaltning får ett hot på sig och att de ser med största allvar på det inträffade.

– Självklart tar politiken avstånd från detta, säger han.

”Ytterligare en sorglig och fruktansvärd händelse” säger kulturminister Alice Bah Kunke till Biblioteksbladet. ”Det är alldeles särskilt sorgligt när det riktar sig mot våra bibliotek, som för många med mig symboliserar trygghet, kunskap, värme och omfamning. Och inte nog med det – hatbrevet är dessutom riktat mot en barnverksamhet.”

Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg skriver på föreningens webbplats bland annat att hot och hat är oacceptabelt och att ”Svensk biblioteksförening och våra medlemmar försvarar allas rätt till läsande och lärande.”

Ragnhild Brandstedt berättar att många uttrycker förvåning över att någon kan rikta ett sådant här brev mot ett bibliotek, och att hon känner det starka stödet. Men framförallt uttrycker hon tacksamhet mot den svenska bibliotekslagen där det uttryckligen står att biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt bland annat personer med annat modersmål än svenska.

– Bibliotekslagen är ju glasklar att luta sig mot, det är inget att ifrågasätta. Så där ser en vad viktigt det är att ha en sådan i ryggen. Och, säger hon, nu känns det ännu mer angeläget att ha mötesplatser som de arabiska caféerna och sagostunder på andra språk. Och vi kommer att jobba ännu mer med mångfald, öppenhet och biblioteket som en självklar mötesplats för alla. För precis alla.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet