Hon sår frö som får tankar att växa

STRÖMSTAD Det finns många ingångar till läsning. Det gäller bara att vara kreativ. I en hörna av biblioteket i Strömstad sitter några barn och skapar berättelser genom serier. Ulrika Björnram har öppnat en av många dörrar in till läsandets landskap.

– Jag göra en berättelse om en busig köttbulle som tar en selfie, berättar Sigrid Hjalmarsson, som är på dagens serieworkshop tillsammans med bästisen Victoria Jahren.

Det är Winter Word festival i Strömstad och egentligen hade de kommit till biblioteket för att berätta om deras arbete med skoltidningen. Men en av mammorna hade anmält flickorna i smyg. De var ju ändå här liksom. Och det är inte varje dag det är festival kantad av aktiviteter.

– Det är roligt att teckna. Man kan göra egna saker som man vill, säger Victoria.

Ulrika Björnram har tidigare delat ut böcker om olika sätt att teckna och på en whiteboard har hon visat hur man kan teckna olika ansiktsuttryck. Nu har hon precis låtit barnen dra små pappersremsor ur olika plastfickor. En plastficka för händelser, en annan för figurer och en tredje för känslor. Som profetior från en kinesisk lyckokaka radar barnen upp grunden för olika berättelse de ska teckna. Det kan bli berättelser typ ett skrattande spöke som går vilse på internet.

– Det är roligt att teckna. Men det här blir inte så lätt, säger Alvin Hedin som just ska rita en sur tjuv som åker skidor i en kattlåda.

Skapar Det finns många ingångar till läsning. I ett kommungränsöverskridande projekt möter bibliotekarien Ulrika Björnram barn och unga i deras intressen och fritid. Det kan handla om en bokvagn på en fritidsgård till en workshop i serieteckning. Foto: Fredrik Svedemyr

Skapar Det finns många ingångar till läsning. I ett kommungränsöverskridande projekt möter bibliotekarien Ulrika Björnram barn och unga i deras intressen och fritid. Det kan handla om en bokvagn på en fritidsgård till en workshop i serieteckning. Foto: Fredrik Svedemyr

Över gränser

Dagens workshop är en del av ett större läsfrämjande projekt som drivs i samarbete med biblioteken i Tanum, Sotenäs, Munkedal och Strömstad. Kommunerna har gemensamt satsat en del i projektet och sedan sökt pengar från Västra Götalandsregionens medel för läsfrämjande insatser för andra halvan i projektet. Det hela mynnade ut i att Ulrika projektanställdes på fem månader för att jobba uppsökande med främst barn mellan 13 och 15 år.

– Tanken är att jobba uppsökande på ställen där ungdomarna är och hitta på aktiviteter. Det kan vara bokvagnar eller bokcirklar på fritidsgårdar, eller där de tränar. Det är mycket som händer i den här åldern och mycket som konkurrerar om deras uppmärksamhet, berättar Ulrika.

Hon jobbar gränsöverskridande över både kommun- och professionsgränser. Den stora geografiska spridningen gör det naturligtvis till en utmaning att bygga relationer på djupet. Men Ulrika har ändå lyckats skapa aktiviteter och sätt att nå barn och unga på samtliga platser. En del av aktiviteterna ligger kanske inte långt ifrån sådan som andra bibliotekarier känner igen från sin arbetsvardag.

– Skillnaden är att den största delen av min tid ligger utanför biblioteket. Förhoppningsvis kan vi genom projektet komma fram till att det är ett bra sätt att jobba läsfrämjande och att det är viktigt att också jobba över olika yrkesgränser, säger Ulrika vidare.

Hitta vägen

När det gäller barn och unga i den här åldern kan det vara en smula lurigt att hitta ingångar till läsning. En väg kan vara att gå genom sådant som kanske inte alltid handlar om just det skrivna ordet. Dagens serieworkshop i Strömstad är ett sätt att fånga lusten i själva berättandet i ett annat format. Genom att barnen får skapa själva kan de också få en ingång till just berättelserna. Ulrika har, som ett led i denna logik också arrangerat workshop i att skriva.

– Det handlar om inspiration till eget skapande. Jag ser det som två saker som behöver varandra i ett läsfrämjande arbete, säger hon.

Engagerade Sigrid Hjalmarsson är på dagens serieworkshop tillsammans med bästisen Victoria Jahren. Bibliotekarie Ulrika Björnram tecknar själv och lotsar barnen genom olika tekniker och knep. Foto: Fredrik Svedemyr

Engagerade Sigrid Hjalmarsson är på dagens serieworkshop tillsammans med bästisen Victoria Jahren. Bibliotekarie Ulrika Björnram tecknar själv och lotsar barnen genom olika tekniker och knep. Foto: Fredrik Svedemyr

Med berättelsen i fokus har Ulrika också tankar för hur hon skulle kunna möta barn och unga genom exempelvis spel. Det är inget som riktigt har konkretiserats ännu, men finns där som en idé.

– Det finns ofta en historia i allt, även tv- eller dataspel, fortsätter hon.

Om det nu är mycket som konkurrerar om uppmärksamheten i den här åldern, så blir det klart en extra utmaning att nå icke-läsarna. Här försöker Ulrika ibland tänka utifrån mediernas konvergens, att kanske ta med sig böcker som också blivit film eller som kanske har någon indirekt koppling till ett spel. Samtidigt vill hon också förmedla ett symbolvärde.

– Det finns en liten motsättning i att det ska vara lustfyllt. Finns inte lusten, då är det svårt att nå fram och hur gör man då? Men jag tänker att det finns ett värde i att det kommer någon som faktiskt tycker läsning är viktigt och kul. Det kanske ändå lägger sig någonstans och förhoppningsvis väcker det tankar, säger Ulrika.

Ett frö

Nu är det drygt en månad kvar av projektet. Men det finns redan planer på att söka mer regionala pengar för en fortsättning fast i mindre geografisk skala. Blir det bifall på dessa planer kommer Ulrika fortsätta sitt uppsökande arbete i ytterligare två och en halvt månader.

– Det är roligt att träffa barn och unga i olika situationer och det finns många idéer att utveckla. Jag kan se en stor potential i att jobba på det här sättet. Det känns kul när det blir ett bra samtal och ett bra möte. Detta är ett bra sätt att så ett frö hos ungdomar att biblioteket finns, säger Ulrika Björnram.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet