Skolbiblioteket är mer än ett rum

GÖTEBORG Skolbiblioteket ska vara en funktion och inte en plats. Det slår Sofia Malmberg fast under en skolbibliotekskonferens som just nu pågår i Göteborg. Att lyfta sin kompetens som skolbibliotekarie och träda in i de pedagogiska rummen är viktiga framgångsfaktorer för att fylla denna funktion.

Just nu pågår en skolbibliotekskonferens i Göteborg, som arrangeras av Skolporten. En rad perspektiv på skolbiblioteken och dess verksamhet radas upp. Johan Unenge talar om läsning och om hur han under sina författarbesök många gånger mött skolbibliotekarier i avlägsna utrymmen på skolan med Alfons Åberg-skyltar hängande i taket och en skolledning som inte riktigt har greppat värdet av läsning. Han talar om vikten av att lyfta skolbiblioteken från källaren och att de blir en miljö där alla elever kan känna att de kan hitta ingångar till läsning.

– Som författare kommer jag ofta till skolor där rektorn tror jag har kommit för att byta glödlamporna. På de skolor där rektorn har koll och välkomnar mig ser man också ofta ett tydligt samband mellan läsning och goda resultat i skolan, säger Johan Unenge.

Bild på Sofia Malmberg

Sofia Malmberg är skolbiblotekarie på Adolf Fredriks musikklasser. Hon lyfter skolbiblioteket som funktion snarare än plats under Skolportens skolbibliotekskonferens i Göteborg. Foto: Fredrik Svedemyr

Funktionen på plats

Ett ställe där skolbiblioteket har hittat sin plats och är en välintegrerad del av den pedagogiska verksamheten är på Adolf Fredriks musikklasser, en 4-9-skola med 180 elever i Stockholm. Men det är inte bara en plats i sin fysiska mening.

– Skolbiblioteket ska vara en funktion och inte en plats. Det fysiska rummet är viktigt och behövs. Men biblioteket är i första hand inte ett rum, utan min kompetens och den kan fylla sin funktion var som helst, i korridoren, i klassrummet, med datorn, i fikarummet eller överallt där jag använder den, säger Sofia Malmberg, skolbibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser.

Skolan hade tidigare en något undanskymd roll. Men skolledningen kände att det fanns en sovande potential i skolbiblioteket, utan att de direkt kunde formulera hur den skulle komma till uttryck. De anställde två skolbibliotekarie som helt enkelt fick bygga upp och omformatera verksamheten. Sofia Malmberg beskriver hur arbetet inledningsvis var tufft och hur de fick stånga sig in i ett samarbete med ett traditionstyngt lärarkollektiv.

– Det var mycket blod, svett och tårar i början och en del tunga steg till jobbet. Men vi ville visa lärarna vad de kunde ha vår kompetens till, berättar Sofia Malmberg vidare.

En viktig utgångspunkt för deras arbete med att skapa sig ett utrymme i den pedagogiska världen har från början varit skolledningens stöd. Sofia Malmberg berättar att de har hela tiden förankrat sina idéer med ledningen.

– Det är skönt att kunna hänvisa till ett ledningsbeslut om det uppstår delade meningar om något, säger hon.

Bonda

Som ett led i arbetet har de fått ta plats i olika sammanhang på skolan. De har presenterat sina idéer på personalmöten och minglat i fikarummet.

– Det är viktigt att skapa personliga kontakter. Jag kunde stå och prata om knyppling en dag, för att nästa gång prata om källkritik, berättar Sofia Malmberg vidare.

Hon har också jobbat nära en IKT-pedagog, som bland annat har gett henne värdefull feedback på hur hon är i klassrummet. Just undervisningssituationen kan vara det där lite osäkra gränslandet mellan de olika kompetenserna. Genom feedbacken har Sofia Malmberg också kunnat utveckla sin yrkesroll.

– Det var hemskt att få höra allt som jag inte var bra på. Men jag har lärt mig väldigt mycket och haft stor hjälp från någon med pedagogisk bakgrund, berättar hon.

I dagsläget är Sofia Malmberg ensam bibliotekarie på skolan. Men hon har etablerat skolbiblioteket och sig själv som en given funktion i ett pedagogiskt sammanhang. Inte minst har hon också en valfrihet som skapar kontaktytor mellan olika ämnen.

– Jag är med överallt där jag vill. Jag kan välja vilket ämneslag jag vill jobba med och knyta mina medie- och informationsfrågor till ett projekt. Det kan vara svårt för lärarna att hinna jobba ämnesintegrerat. Men jag har ett guldläge och lärarna är ofta tacksamma när jag kan presentera en färdig idé, säger hon.

Några av Sofias framgångstips

  • En driftig och kompetent skolbibliotekarie
  • Skolledningens stöd
  • Delaktig i arbets- och ämneslag
  • Få tid till planering
  • Tydlig arbetsbeskrivning
  • Bra mediabudget
  • Centralt belägna och ändamålsenliga lokaler
  • Självutlåning
  • Stöd från en IKT-pedagog

Utanför boxen

Hon ser sig som en medpedagog och understryker samtidigt vikten av att lärarna är med i klassrummet när Sofia har lektion för att senare kunna bygga vidare på sådant som hon går genom med eleverna. Som en del av den pedagogiska verksamheten är också hela hennes arbete förankrat i de formuleringar som står i läroplanen och hon jobbar mot de pedagogiska målen.

– Mycket av det som ligger inom mitt kompetensområde står i läroplanen, som att eleverna ska anta ett källkritiskt perspektiv. Allt jag gör är kopplat till läroplanen. Där har jag mitt existensberättigande, säger hon och berättar också att det är i klassrummet hon ofta känner att hon lyckas i sitt jobb.

Fakta

Skolporten är ett bolag som bland annat jobbar med omvärldsbevakning, ett forskningsmagasin och att arrangera konferenser för att stärka skolans lärare och ledare i deras profession och uppdrag genom att tillhandahålla arenor där kunskap och erfarenhet möts.

Läs mer på www.skolporten.se

– Jag känner jag har lyckats när någon elev går utanför ramen och använder det vi har pratat om för att ställa en fråga som jag inte kan svara på, säger Sofia Malmberg.

Sofia Malmberg kåserar i nästa nummer av Framsidan som är ute runt 20 mars

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet