Årets mångspråkiga bibliotek finns i Rinkeby

HALLUNDA Rinkeby bibliotek utsågs i fredags till Årets mångspråkiga bibliotek 2015. Prisutdelningen skedde under Botkyrka internationella bokmässa i Hallunda och avslöjandet följdes av ett öronbedövande jubel och en rekordlång applåd.

– Jag är jättestolt och glad över priset som är ett kvitto på personalens arbete, säger en glad Britta Palm, enhetschef för Rinkeby och Tensta bibliotek, till Framsidan.

– Rinkeby är flaggskeppet i Järva, tillägger kollegan Elisabeth Aquilonius, enhetschef Järvaenheten, Stockholms stadsbibliotek.

– Hederspriset Årets mångspråkiga bibliotek 2015 är en utnämning som ger kraft att jobba  vidare, säger enhetschef Britta Palm. En glad och stolt mottagare som lovar att det kommer att  firas på biblioteket med ballonger och konfetti.

– Hederspriset Årets mångspråkiga bibliotek 2015 är en utnämning som ger kraft att jobba
vidare, säger enhetschef Britta Palm. En glad och stolt mottagare som lovar att det kommer att
firas på biblioteket med ballonger och konfetti.

Pumpande hjärta

I motiveringen beskrivs Rinkeby bibliotek bland annat som ett pumpande hjärta i lokalsamhället. En beskrivning både Britta Palm och Elisabeth Aquilonius håller med om och beskriver biblioteket i Rinkeby som en central plattform det är lätt att bjuda in till.

– De finns en stolthet hos de som bor i Rinkeby med många eldsjälar som vill förändra, beskriver Britta Palm. Vi har hittat en balans där vi har en hög servicenivå i våra möten och vi baserar vår verksamhet utifrån besökarnas behov. Det finns en grundläggande respekt och när vi pratar om lokalsamhället vet vi vilka vi pratar om.

– Det finns en hög ambitionsnivå och en stor medvetenhet på biblioteket i Rinkeby, menar Elisabeth Aquilonius och berättar om ett aktivt arbete med bland annat biblioteksrummet där bland annat skyltning och placering av språk gjorts i dialog med besökarna.

Diagnosverktyg

Tolv bibliotek var nominerade till årets hedersutnämning och till sin hjälp att göra rätt val hade juryn i år ett diagnosverktyg som håller på att tas fram av bland annat Intercult i ett europeiskt mångfaldsprojekt.

– Jag har varit med i juryarbetet tidigare och har upplevt kriterierna som luddiga och otydliga, berättar jurymedlemmen Marie Johansen, till vardags enhetschef Hallunda, Alby och Fittja bibliotek. Så när jag hörde om diagnosverktyget föreslog jag att vi skulle testa det i årets juryarbete och vi fick ok från Intercult att prova det i verkligheten.

Med hjälp av diagnosverktyget skapade juryn egna frågor som passar i sammanhanget och som skickade ut till de nominerade biblioteken. Frågorna handlade om finansiering, dokumentation, besökare, samarbetspartners, personal och lokaler.

– Trots att frågorna är de samma svarar ju alla olika ändå, berättar Marie Johansen. Men de gick ändå att utvärdera och vi kunde tidigt välja bort de bibliotek som till exempel var nominerade med projektverksamhet.

Och Marie Johansen tycker att verktyget underlättade valet av årets mångspråkiga bibliotek och hon tror att diagnosverktyget kan användas också i andra verksamheter på biblioteket.

– Frågorna kan säkert utvecklas och kanske behövs andra frågor än de vi i juryn hade, men det är ett bra verktyg som synliggör vad som behövs jobbas med.

FAKTA

I nästa nummer av Framsidan kan du läsa mer om diagnosverktyget och mångfaldsprojektet Brokering Migrants Cultural Participation vars syfte är att ta ram verktyg och riktlinjer för kulturinstitutioner för att öka kvaliteten i mångfaldsarbetet.

Juryns motivering till utnämning av Rinkeby bibliotek: ”I Rinkeby är biblioteket ett friskt pumpande hjärta i lokalsamhället, med många och åter många stambesökare. Här erbjuds en omfattande programverksamhet med aktiviteter nästan dagligen, och olika aktörer är inbjudna att vara arrangörer eller medarrangörer. Personalen besitter kompetensen att skapa relationer i mötet med besökare, såväl som i nätverk med skolor och medborgarkontor. Den verksamhet som eldsjälar genom åren stått för och fortsätter att skapa, har satt Rinkeby på kartan till och med för Nobelpristagare, men ännu viktigare är alla de barn som på biblioteket får mod att uttrycka sig. Språket är i centrum för alla åldrar, om det så gäller litteratur på ett modersmål, tvåspråkiga böcker, språkkurser eller aktiviteter som språkkafé eller sagostunder. Behoven hos invånarna är motorn.”

I juryn ingår representanter från Bibliotek Botkyrka, Internationella biblioteket, Kungliga biblioteket och Svensk Biblioteksförening.

Tidigare pristagare är Fisksätra bibliotek år 2011 och Öxnehaga bibliotek år 2013.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet