Inspirationsresa till Malmö

MALMÖ Framsidan följde med när tjugo barn- och ungdomsbibliotekarier från Västra Götalandsregionen på onsdagen tog tåget söderut för att låta sig inspireras av barn- och ungdomsbibliotekverksamhet i Malmö.

– Det blev en mycket innehållsrik dag, sammanfattar Sara Appelqvist, till vardags barnbibliotekarier på Göteborgs stadsbibliotek. Att verksamheter med samma mål kan se så olika ut, funderar hon. Jag har sett betydelsen av kojor och krypin, jag har sett behovet av sittplatser och häng, jag har fått många praktiska tips som jag tar med mig hem, och jag har sett hur man kan arrangera möten mellan vuxna och barn på olika sätt. En mycket givande dag.

Det senaste inköpet är en sekatör som en besökare behövde låna, säger Sara Espensen och berättar hur mediebeståndet sakta vuxit efter medborgarnas behov och hur det i dag går att låna allt från böcker, verktyg, symaskiner och iPads till lokalerna som lånas ut till något arrangemang nästan varje kväll.

Det senaste inköpet är en sekatör som en besökare behövde låna, säger Sara Espensen och berättar hur mediebeståndet sakta vuxit efter medborgarnas behov och hur det i dag går att låna allt från böcker, verktyg, symaskiner och iPads till lokalerna som lånas ut till något arrangemang nästan varje kväll.

Garaget

Skåne bjöd på ljumma vindar, sol och grönska när de tjugo bibliotekarierna klev av tåget på Malmö central. Under trygg ledning av Eva Fred och Katarina Dorbell från Kultur i Väst tog de sig till dagens första studiebesök på Garage i stadsdelen Sofielund, en högt socialt belastad stadsdel, men en stadsdel med stort föreningsliv och många studenter.

– Garaget är en mötesplats och ett vardagsrum för alla åldrar, säger bibliotekarien Sara Espensen som samlat vår lilla grupp i ett hörn av den öppna lokalen som sjuder av liv. Det är fullt i alla soffgrupper av människor som fikar, pratar eller läser, en del i strumplästen, i verkstaden är det skapande barn, i ett hörn syr en kvinna på en symaskin och längs fönstret sitter människor försjunkna i sina datorer.

Verksamheten på Garaget har arbetats fram av och med medborgarna i området och styrs till stor del av brukardelaktighet. Sedan Garaget öppnade 2008 har verksamheten förstås utvecklats och fått en tydlig struktur och Sara Espensen tycker att personalen lärt sig ta hand om det de har och att vara lite mer noga med vilka bollar de springer på.

– Men vi är ju fortfarande inte här för vår skull, ler hon.

Lilla Slottet

Efter kaffe och bulle på Garaget tar gruppen en grön malmöbuss och åker till Malmö stadsbibliotek där bibliotekarierna Anna Falk och Lisa Rydberg väntar för att berätta om Balagan som är bibliotekets avdelning för barn mellan nio och tolv år, och om Lilla Slottet, bibliotekets planerade, nya barnavdelning.

Sedan Balagan öppnade 2013 har personalen gjort en del erfarenheter men avdelningen är fortfarande lika välbesök som vid öppnandet.

– Vi har fått sänka vår ambitionsnivå och lärt oss vara mer lyhörda för barnens verklighet och vad de vill, berättar Anna Falk medan hon visar runt på det eftermiddagstomma Balagan och lotsar oss vidare ner till barnavdelningen där projekt Lilla Slottet pågår.

– Hela avdelningen ska byggas om och processen liknar den vi hade när vi skapade Balagan, fortsätter Anna Falk och berättar om samarbete med HDK, om barndialoger, om kontakt med aktuell forskning och om träning i bemötande.

– Till exempel har vi haft minnesträning där vi under ett pass i informationsdisken haft i läxa att lära oss alla barns namn, skrattar Anna Falk som insett att det inte är lätt att ändra beteende, men att allt hänger ihop i projekt Lilla Slottet.

FAKTA

Lilla Slottet på Malmö stadsbibliotek har byggstart i september 2015 och kommer att öppna i mars 2016.

Framsidan har tidigare skrivit om Garaget: www.framsidan.net/2011/09/gratis-lokal-for-allas-arrangemang/

Framsidan har tidigare skrivit om Balagan: www.framsidan.net/2013/01/ett-skont-hang/

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet