Hamstrar och tweenies

GÖTEBORG Utgivningen av barn- och ungdomslitteratur slår rekord, aldrig har så många böcker getts ut som i fjol. I fjol slog också hamstern igenom som barnboksfigur och böcker för tweenies uppmärksammas i en ny kategori.

– Barn- och ungdomslitteraturen i Sverige utökades med 90 titlar i jämförelse med 2013 och totalt gavs det ut 1 860 nya titlar 2104, berättar Lillemor Torstensson, informatör vid Svenska barnboksinstitutet, Sbi, när hon tillsammans med några kollegor på måndagen befann sig i Göteborg för att presentera årets Bokprovning.

Toppnoteringen görs ett år som präglats av Pisaundersökningens besked om sämre läsförståelse bland unga. Något Lillemor Torstensson tror kan ha påverkat försäljningen av barn- och ungdomslitteratur i Sverige.

– De finns en ökad medvetenhet som jag tror påverkar, och vi ser också en tydlig trend att textbaserade böcker minskar något, medan bildbaserade böcker ökar där bilderböcker och faktaböcker står för den största ökningen. Böcker som kanske stimulerar lässvaga barn.

Svenska barnboksinstitutet på turné med Bokprovning. Från vänster: Mats Berggren, Lillemor Torstensson, Åsa Warnqvist och Sofia Gyldemo.

Svenska barnboksinstitutet på turné med Bokprovning.
Från vänster: Mats Berggren, Lillemor Torstensson, Åsa Warnqvist och Sofia Gydemo.

Hamstrar och tweenies

Sbi har nosat fram några tydliga trender under året där hamstrar och tweenies är några Lillemor Torstensson och hennes kollegor vill lyfta.

– I fjol dök det upp 16 böcker om hamstrar, berättar Sofia Gydemo, bibliotekarie på Sbi. Den starka trenden med husdjur som viktiga inslag i barnlitteraturen håller i sig, men varför just hamstern har blivit favorit är svårt att förklara. Kanske är den bara liten och söt.

En annan tydlig trend som Sbi noterat är att utgivningen av svenska originalböcker för den så kallade mellanåldern, tweenies, har ökat.

– Gränslandet mellan barn och tonåring märks tydligare i mer riktad litteratur samtidigt som kategorin närmar sig ungdomsböckerna, konstaterar Sofia Gydemo.

Få mörkhyade

För att se vad som hänt efter debatten om hudfärg i barnböcker har Åsa Warnqvist, litteraturforskare knuten till Sbi, tittat på 298 svensk bilderböcker som gavs ut 2014.

– I fem procent av dessa var huvudpersonen mörkhyad, konstaterar hon.

För att göra genomgången har hon tagit fram en ny metod inspirerad av tester som använts för att mäta representation i filmvärlden. Hon kallar testet för Warnqvist-testet och hon har tittat på bilderböckernas rollfigurer utifrån tre kriterier. Det första kriteriet är att bilderboken ska avbilda minst en mörkhyad person, det andra att personen ska vara ett aktivt subjekt i berättelsen, och det tredje är att personen inte bara ska vara bifigur i en ljushyad persons berättelse.

FAKTA

I Svenska barnboksinstitutets årliga Bokprovning ges en översikt med trender och statistik över den aktuella barn- och ungdomsboksutgivningen.

Läs hela dokumentationen här

– 16 böcker klarade alla tre kriterierna, säger hon och erkänner att hon ändå är förvånad över hur liten representationen av mörkhyade är i svenska barnböcker.

– Men, tillägger hon, jag mötte för ett tag sedan en person som hade tittat på samma sak 2004 och att det då inte fanns några svenska barnböcker alls som uppfyllde kriterierna. Så hon tyckte ändå att det var en positiv utveckling de senaste tio åren.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet