Vital hundraåring

LUND Trettonde upplagan av Biblioteksdagarna är just avslutad i Lund. Drygt 600 deltagarna har under tre dagar tagit del av seminarier, studiebesök, mingel, workshops och firandet av en 100-åring.

– Det har varit en bra blandning av firande och substans, sammanfattar en nöjd Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening.

– Storföreläsarna har träffat rätt och spåret om yttrandefrihet har uppskattats av väldigt många.

Firandet Niclas Lindberg tänker på är firandet av att det i år är 100 år sedan Svensk biblioteksförening bildades, just på samma plats som konferens hölls, i Stora Salen på AF – Borgen i Lund. Jubileet uppmärksammades med en högtidlig festmiddag på onsdagskvällen och ett särskilt historiespår under konferensen med bland annat reflektioner runt bibliotekens utveckling, synen på barn och läsning under 100 år och om den jubileumsbok som tagits fram med anledning av jubileet.

Norges nationalbibliotekarie Aslak Sira Myhre fick konferensens absolut längsta applåd.

Norges nationalbibliotekarie Aslak Sira Myhre fick konferensens absolut längsta applåd.

Jubel och applåder

Svensk biblioteksförenings ordförande Calle Nathanson inledde konferensen med att reflektera om sitt första år som ordförande och om Svensk biblioteksförenings arbete och utveckling under 100 år.

– Det är svårt att sammanfatta så mycket hårt arbete, men vi har nått många framgångar, säger han och nämner bland annat framgången med bibliotekslagen 1997, den nya betydligt mer kraftfulla bibliotekslagen och den nationella biblioteksstrategin som är på väg.

– En riktigt stor seger, säger han och får applåder.

Ännu mer applåder får kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke när hon målande berättar om sin barndoms bokbuss i Värnamo, om hur hon grät när hon läste den svenska bibliotekslagen första gången och hur hon avundas alla som jobbar på bibliotek.

– Jag när en dröm om att en gång få jobba på bibliotek, avslöjar hon. Biblioteken har betytt mycket för mig, fortsätter hon och blir allvarlig.  De är en fristad som är öppet för alla. En plats med tillgång till information och kunskap och en plats för allas möjlighet till delaktighet och fri åsiktsbildning i vårt samhälle. Och det är grunden för vår demokrati.

Konferensen sista storföreläsare var Norges nationalbibliotekarie Aslak Sira Myhre. Hans uppdrag var att pata om biblioteken i framtiden, de kommande hundra åren, och det gjorde han under spontana applåder och bravo-rop från publiken.

Bland annat menade han att det biblioteken gör de närmaste tio åren kommer att forma idén om vad biblioteken kommer att vara under  decenniet.

FAKTA

Se intervjuer med Calle Nathanson och Alice Bah Kuhnke på framsidan.net 


Läs tidigare intervju med Aslak Sira Myhre i artikel på framsidan.net 

– När kunskapen har blivit digital och postkontor, mataffärer och biografer lägger ner, behövs biblioteken ännu mer, säger han och menar att biblioteken måste användas ännu mer som kulturarenor och mötesplatser.

– Biblioteken är också ett hus fullt av kunskap där de fysiska böckerna absolut inte är på väg ut. De är, och kommer att fortsätta vara, bibliotekens hjärta. Men biblioteken är också digitala kunskapscenter där bibliotekarierna måste kunna internet bättre än Google.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet