En väg in i lärandet på olika språk

HJULSTAD Att hitta lärresurer på andra språk kan vara en utmaning. Skolbibliotekarierna Cilla Dalén och Rebecca Borg bestämde sig för att göra något. Tillsammans skapade de en wiki för studiehandledning på andra språk.

Elever som har svårt att följa undervisningen på svenska har också rätt till studiehandledning på sitt modersmål. En skolbibliotekarie är en självklar resurs för att hitta information och vägleda eleverna i sitt digitala kunskapssökande. En resurs som också kan vara ett komplement till själva studiehandledningen. Men att hitta relevant stöd på andra språk kan ibland vara svårt.

– Många nyanlända elever kan inte vänta på att svenskan ska falla på plats. Forskning visar också att prestationen och språkutvecklingen ökar genom att samtidigt satsa på modersmålet. För att kunna vara ett stöd i detta behövde vi ta hjälp av varandra, säger Cilla Dalén, skolbibliotekarie på Hjulsta grundskola i Stockholm.

En början

Tillsammans med Rebecca Borg, skolbibliotekarie i Växsjö, bestämde de sig för att skapa en så kallad wiki, en länksamling med lärresurser för skolans respektive ämnen på olika språk.

– Jag som bibliotekarie vill kunna hitta bra information. Men på arabiska blir det svårt för mig. Därför har vi gemensamt byggt upp en bank. Vi tyckte att en sådan här resurs skulle finnas. Vi kunde väckt opinion och sökt pengar hos någon statlig institution. Det kunde vara ett sätt. Ett annat var bara att sätta igång, säger Cilla Dalén vidare.

Fler bidrag

Det första de gjorde var att lägga upp länkar till svenska webbplatser med information på olika språk, som riksdagen.se och andra sajter med koppling till bland annat samhällskunskap. Efterhand har också modersmålslärarna kommit med tips och länksamlingen har nu växt. Idag finns det länkar på 17 olika språk. Wikin är inte tänkt som en resurs för modersmålsundervisningen, utan samlar länkar i de olika ämneskunskaperna.

FAKTA

Wikin är skapad på helt idiell basis. Du hittar den på:

www.studiehandledning.wikispaces.com

Där finns också kontaktuppgifter för dig som vill bidra med tips på länkar eller idéer.

– Wikin är ett viktigt stöd i att få tillgång till kunskap. Vi har inte gjort någon prioritering bland språken, utan det har fyllts på efterhand, säger Cilla Dalén, som nu hoppas att fler vill bidra till att skapa bättre förutsättningar för ett mer inkluderande kunskapsbyggande.

– Vi har fått många positiva reaktioner. Men vi ser gärna att wikin får större spridning. Det behövs fler som bidrar, säger Cilla Dalén.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet