Medieförsörjningsplan i utveckling

STOCKHOLM Internationella biblioteket är nyfiken på hur deras nya uppdrag gällande kompletterande medieförsörjning på andra språk än svenska har ändrat arbetet på landets bibliotek. Nu skickar de ut en enkät som förhoppningsvis ska ge besked.

Internationella biblioteket, IB, fick år 2014 en ny inriktning i det nationella uppdraget som bland annat innebar ett mer konsultativt arbetssätt. Den nya medieförsörjningsplanen innebär att kommunerna tar större ansvar för sina egna bestånd av medier även på andra språk än svenska och att IB kompletterar vid behov med enstaka titlar när det gäller de stora och etablerade språken.

– Depositionslånen har gått ner, men minskningen av enstaka lån är marginell, konstaterar Junko Söderman, utvecklingsledare på IB, när hon tittar i statistiken. Om biblioteken köper in egna medier är det ju bra, men jag vet att det finns ett missförstånd gällande medieförsörjningsplanen där många bibliotek tror att vi inte skickar några depositioner alls och därför avstår att beställa från oss.

För att ta reda på om biblioteken ändrat sitt sätt att arbeta sedan 2014, har Junko Söderman under våren skickat ut en enkät till de folkbibliotek inklusive integrerade bibliotek som lånat något hos IB de senaste 700 dagarna. Hon är också nyfiken på om biblioteken använder de verktyg som finns på IBs webbplats interbib.se.

– Jag hoppas att jag får svar som kan ge oss vägledning och riktning i vad det är vi behöver göra mer för att stödja biblioteken, säger Junko Söderman som hoppas kunna redovisa enkätresultatet på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september.

Kompetenscenter - En enkät är ute, vi kan erbjuda filmade föreläsningar, mallar och skyltar utökas med fler språk och katalogposter har blivit mer matnyttiga och kommer att bli tillgängligare via Libris, sammanfattar Junko Söderman, IBs verksamhet 2015 gällande deras roll som nationellt kompetenscenter inom mångspråkiga medier. Foto: Helén Andersson.

Kompetenscenter – En enkät är ute, vi kan erbjuda filmade föreläsningar, mallar och skyltar utökas med fler språk och katalogposter har blivit mer matnyttiga och kommer att bli tillgängligare via Libris, sammanfattar Junko Söderman, IBs verksamhet 2015 gällande deras roll som nationellt kompetenscenter inom mångspråkiga medier. Foto: Helén Andersson.

Lättare sökning

Anledningen till att IB hellre vill främja beställningar av enstaka lån än depositioner är, säger Junko Söderman, att enstaka lån blir mer behovsanpassade, medan depositioner blir generella och anonyma.

– Det är också svårt att veta om en deposition läses eller inte.

För att kunna hjälpa biblioteken med att specificera ett önskemål har IB börjat lägga in skönlitterära genreord i katalogsposterna, både för vuxen, barn- och ungdomslitteratur, samt ämnesord för barn- och ungdomslitteratur, vilket Junko Söderman hoppas ska underlätta identifieringen av böcker. I många katalogsposter ligger det dessutom kortfattade beskrivningar om vad böckerna handlar om på arabiska, kinesiska, persiska, ryska och spanska.

– Så att låntagaren själv kan välja vad hen vill låna, förklarar Junko Söderman som i sammanhanget vill nämna IBs uppdrag att katalogisera mer i Libris.

– Vårt mål är 100 procent och vi har därför just anställt två nya katalogisatörer.

Under 2013 och 2014 var IB ute på litterär turné med inriktning på barn- och ungdomslitteratur. En populär och givande turné som tyvärr inte kom alla till del. Därför har IB nu fått projektmedel från Kungliga biblioteket för att börja filma föreläsningar och lägga dem på IBs webbplats.

– Där kommer vi också att lägga en instruktionsfilm om vårt nya interbib.se, säger Junko Söderman och avslöjar att IB också har fått extraanslag från Kungliga biblioteket för att bland annat ta fram knubbtexter på fler språk som ska läggas ut på webben under hösten.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet