Bamse tar plats i skolan

Tror på serier Från vänster: Jimmy Wallin, serieskapare och illustratör, bland annat till Bamse, Bamse, Charlotta Borelius och Jonas Lidheimer som alla betonar vikten av att skilja mellan serietidningen och lärarhandledningen. – Seriealbumen innehåller inga uppgifter utan de är koncentrerade till handledningarna. Det måste vara lustfyllt och vår utgångspunkt har varit att eleverna lika gärna ska kunna läsa serierna på rasterna som på lektionerna, säger Jonas Lidheimer. Foto: Helén Andersson. 

MALMÖ Runt om i landet pågår kreativa projekt för att öka läslusten och inspirera barn att läsa och skriva mer. Ett av dem heter Serier i Undervisningen och det är förlaget Egmont Publishing som ligger bakom idén.

– Vi hoppas ju att det ska sänka tröskeln för att skolor ska använda serier i undervisningen, säger Jonas Lidheimer, PR- och informationsansvarig Egmont Publishing AB och ansvarig för satsningen Serier i Undervisningen.

– Det är ett sätt att komplettera andra undervisningsformer. Det är inte antingen eller.

Lärarhandledning

Högstadieläraren Melinda Galaczy är på sätt och vis en anledning till att projektet Serier i Undervisningen kom igång. Egmont kom i kontakt med henne år 2012 när hon just tagit fram en lärarhandledning till serieromanen The Walking Dead efter att ha sett hur en läsovillig elev presterade högsta betyg i sin textanalys av serieromanen. Ett läsval eleven gjort själv efter att ha vägrat läsa alla andra böcker.

Detta var ungefär samtidigt med PISA-rapporten och det blev ett annat fokus på barns läsning. Jonas Lidheimer berättar att de genom åren fått många samtal om vad serier betytt för människors läsning, och att de på Egmont redan funderat ett tag på hur de skulle kunna göra något av det.

– Så när de alarmerande resultaten från PISA kom, och vi fick höra talas om Melinda Galaczys lärarhandledning, bestämde vi oss för att med hennes hjälp ta fram en lärarhandledning kring Kalle Anka, ett material som riktar sig till årskurserna tre till sex.

Serier kan vara en del av undervisningen i skolan. Egmont Publishing har tagit fram en lärarhandledning. Foto: Egmont Publishing.

Kreativt Serier kan vara en del av undervisningen i skolan. Egmont Publishing har tagit fram en lärarhandledning. Foto: Egmont Publishing.

Kalle Anka

Egmont tog fram ett specialalbum, Kalle Anka och hans vänner, där Melinda Galaczy hjälpte dem att välja serier som är särskilt lämpliga att skapa pedagogiska övningar kring. Serier som lämpar sig att gå på djupet och diskutera karaktärer och världen där serien utspelar sig.

– Handledningen har fokus på svenskämnet och läsförståelse, men en hel del är ämnesövergripande och det handlar om att förstå berättarstruktur och vad som är utmärkande för ett serieformat, berättar Jonas Lidheimer som ser två sidor av den tes projektet jobbar med. Dels att man ska se på serier som ett sätt att främja läsförståelse, men också att se att serier bidrar till läslusten.

– Utvärderingarna har varit väldigt positiva där lärarna ser många styrkor, inte minst att serieformatet är något som gör alla inkluderade, alla kan läsa samma berättelse och alla förstår och alla är med och diskuterar.

Bamse

Med alla positiva utvärderingar förstod Jonas Lidheimer att om det här skulle vara relevant för skolorna skulle de behöva tänka bredare. Det kanske inte bara kunde vara Kalle Anka, det kanske måste vara fokus på olika typer av serier för olika årskurser och i maj 2015 kom en ny lärarhandledning för årskurs ett till tre. Nu med serien Bamse i fokus.

– Serien Bamse är ett lysande exempel för den har haft en pedagogisk framtoning sedan starten, säger Charlotta Borelius som jobbar på Bamseredaktionen på Egmont.

Lärarhandledningen till Bamse är också framtagen i samarbete med lärare, förstelärarna Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson och Linda Sikström. Precis som i handledningen till Kalle Anka finns det ett seriealbum man utgår från och varje lektion är kopplad till läroplanen så att pedagogen ser precis vad det är man jobbar med.

– Lärarhandledning till Bamse är mer ämnesövergripande än Kalle Anka, berättar Charlotta Borelius. Den sträcker sig över ämnen som geometri, djur i skogen, matematik, siffror och så vidare. Men det är svenskämnet och bildämnet som är grunden.

FAKTA

Projektet Serier i Undervisningen inleddes som ett testprojekt på en skola i Malmö 2012.

Hösten 2013 lanserades satsningen officiellt med tillgängligt pedagogiskt material för skolor över hela landet och hittills har omkring 300 skolor beställt material.

Skolanpassat seriematerial, lärarhandledning, workshops och/eller besök av serieskapare ingår.

På mellanstadiet är det Kalle Anka som utgör grunden, på högstadie- och gymnasienivå är serien The Walking Dead centralpunkt, och på förskola och lågstadiet kretsar det mesta kring Bamse.

Lärarhandledningarna är gratis och finns att ladda ner på hemsidan. Tillhörande seriealbum köps i klassuppsättning till självkostnadspris.

Läs mer om Melinda Galaczy på framsidan.net: Hon skapar läslust med The Walking Dead

Motstånd

Projektet Serier i Undervisningen är nu etablerat i hela landet och det nya Bamsematerialet ska testas på skolor i Kristianstad, Rinkeby och Göteborg.

Men trots framgångarna har det hörts en del kritiska röster och viss skepsis ackompanjerar idén. Kanske är det rester av 1950- och 60-talens syn på serietidningens tveksamma moraliska kvalitet, kanske är det som Elin Lucassi skriver i en debattartikel i LitteraturMagazinet den 17 februari 2014, att det är problematiskt att låta en genre representeras av en aktör på området.

Men mycket tyder på att synen på serier håller på att förändras och Jonas Lidheimer har en förhoppning om att Serier i Undervisningen ska etableras och bli ett självklart redskap i skolorna.

– Jag hoppas att man ska se styrkan i serieformatet och inte ställa det mot boken, och vår ambition är att i framtiden kunna erbjuda skolan en mängd olika typer av handledning, för flera olika serier. Och, bjuder han in, vi är intresserade av att samarbeta med alla som är intresserade av att lyfta tecknade serier i ett pedagogiskt syfte. Förlag, författare, tecknare, skolor, elever och samhället i stort. Vi har alla att tjäna på att serier används som en naturlig del i den svenska skolan.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet